IMT 203

Temel Perspektif

Dersin Adı: IMT 203 Temel Perspektif
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Onat,Esen .1974, Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi ,Elif Yayınevi , Ankara
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı T eknik bir dil beraberliğinin sağlanmasına yönelik temel teknik perspektif çizim becerilerinin geliştirilmesidir. bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları konusunda bilinçlenmesinin sağlanma
Dersin Özeti

Perspektif çeşitleri, T ek kaçış noktalı perspektif, Çift kaçış noktalı perspektif, Patlak perspektif çizimi, Tarama, dolgu, gölgelendirme yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Temel perspektif çizim tekniklerini kullanabilecektir.

2 Bir mobilyayı ya da mobilya parçasını perspektif çizim tekniğiyle çizebilecektir.

3 Endüstriyel ürünlerin perspektif çizimlerini ayrıntılarıyla çözümleyebilecektir.

Tasarımlarını perspektif yoluyla ifade ederek, müşteriyle iletişimde kullanabilecektir.

5 Patlak perspektif çizimini bilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğine ilişkin anlatım ve bilgilendirme çalışması
2. Hafta Temel Tasarım İlkeleri ve Öğeleri anlatımı Geometrik desenlerin anlatımı
3. Hafta Geometrik desenlerin çalışılması
4. Hafta Geometrik desenler ile bütünlük oluşturulan çalışmaların tamamlanması
5. Hafta Perspektif Elemanları,Perspektifin Tanımı Perspektifte Kavramlar Perspektif Çeşitleri Tek Kaçışlı perspektif masa çizimi
6. Hafta İki Kaçış Noktalı Perspektifle Alan Bölünmesi
7. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi ve proje tamamlama
8. Hafta İç mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
9. Hafta İç mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
10. Hafta Dış mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
11. Hafta Dış mekan kompozisyonları tek kaçış noktalı perspektif çizimini yapmak
12. Hafta Fotoğraf üzerinde nesnelerin tek ve iki kaçış noktalı analizini yapmak
13. Hafta Fotoğraf üzerinde nesnelerin tek ve iki kaçış noktalı analizini yapmak
14. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 5 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 158
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri