IMT 202

İç Mekanda Mimari Stiller

Dersin Adı: IMT 202 İç Mekanda Mimari Stiller
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Formal
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Verbal Expression
Önerilen Ders Kitabı Sürrealizm Mimarlık -Mekan Sanatı .Nur Altınyıldız ALTUN .iletişim Yayınları .Ekim 2014
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Geçmişten günümüze iç mekanda kullanılan süslemelerin ,renk ve şekillerin ,farklı simgelerin farkına varıp kavraya bilme.
Dersin Özeti
Batıda ,Anadoluda ve Türklerde iç mekanda kullanılan mimari tarzlar
Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1- İç mekan süslemeleri hakkında genel bilgi edinir

2- Anadoluda, iç mekan süslemeleri hakkında genel bilgi edinir.

3- ,selçuklularda  iç mekan süslemeleri hakkında genel bilgi edinir.

4- osmanlılardaki iç mekan süslemeleri hakkında genel bilgi edinir.

5-Rönesans dönemindeki, Barok ve Gotik dönemdeki iç mekan süslemeleri hakkında genel bilgi edinir.

 


Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Türklerde iç mekan süslemelerine genel bir bakış.
2. Hafta Anadolu da selçuklu mimarisinde cami, kümbet,medrese,süslemeri.
3. Hafta Anadolu da selçuklu mimarisinde cami, kümbet,medrese,süslemeri.
4. Hafta Selçuklularda mukarnas,çini ve kolon ve tavan süslemeleri.
5. Hafta Osmanlıda cami,kümbet,medrese,avlu süsleri.
6. Hafta Batı sanatında iç mekan süslemeleri
7. Hafta Rönesans dönemi iç mekan süslemeri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Rönesans dönemi iç mekan süslemeri
10. Hafta Gotik dönemde iç mekan süslemeleri
11. Hafta Barok döneminde iç mekan süslemeleri
12. Hafta Barok döneminde iç mekan süslemeleri
13. Hafta Tavan freksleri, resim ,heykel,duvar nişne genel bir bakış
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 5 4 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 4 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 5 4 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 4 5 4 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 4 4 5 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 4 5 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 5 4 5 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 12 10 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri