IMT 201

Staj

Dersin Adı: IMT 201 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İç mimarlık, mobilya, malzeme, tasarım ve bilgisayar destekli tasarımla ilgili yazılımlar ve okul derslerinde verilen kaynak yayınlar.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri v e becerilerini geliştirmeleridir.
Dersin Özeti

B u stajda öğrenciler, imalatta kullanacağı makineleri, malzemeleri tanıyabilme, iş resmini çizebilme, okuyabilme çizilmiş iş resmini işe dönüştürme, makineleri işe uygun kullanabilme, işe uygun malzeme seçebilme, işe uygun yöntem tespit etme v e uygulayabilme istenileni tasarlayabilme, çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanabilme ve uygulayabilme yeteneklerini geliştirebilecekleri, mobilya üretim v e tasarım işletmeleri, iç mimarlık v e dekorasy on işletmelerinde görev alırlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Staj yaptıkları kurumda, tasarım, çizim ve yeni ürünler ortaya koyma ile ilgili yaptıkları uygulamalar.

2 İş ortamında karşılaşılan problemleri yerinde görür

3 Kendi bilgi ve becerilerini iş sahasında uygular

4 İş disiplini edinir

5 İş hayatı ve iş eğitiminin gereksinimlerini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
2. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
3. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
4. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
5. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
6. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
7. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
10. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
11. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
12. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
13. Hafta Staj yaptıkları kurumda iç mimari, dekorasyon ve tasarım alanlarıyla ilgili yaptıkları uygulamalar.
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 3 3 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 5 4 3 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 3 4 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 3 4 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 3 5 3 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 5 5 5
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 5 4 3 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 3 5 5 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 5 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri