IMT 116

İç Mekanda Sınır Öğeleri

Dersin Adı: IMT 116 İç Mekanda Sınır Öğeleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özdemir, İlkay, 1994; Mimari Mekan Değerlendirmesinde Mekan Örgütlenmesi Kavramı, Konutta Yaşama Mekanları, Doktora Tezi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Açıcı Kurak, Funda, 2006; İç Mekan Örgütlenmesinde Sınır Öğeleri: Post Modern ve Minimal Mekanlar, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Mekan ve mekan örgütlenmesinin tanımlanarak mekan örgütlenmesinde etkili olan parametrelerin tasarım sürecine etkilerinin ele alınması. Mekan bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları konusunda bilinçlenmesinin sağlanma
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenciler,

Mekan Kavramı: Mekan, İç Mekan, Dış Mekan Tanımları Mekan Örgütlenmesi: Mekan Örgütlenmesinin Tanımlanması, Örgütlenmede Etkili Olan Parametrelerin Belirlenmesi ve Açıklanması Mekan Bileşen ve Öğeleri: Mekan Bileşenleri- Döşeme, Duvar, Kolon, Kiriş, Çatı, Merdiven Mekan Öğeleri- Bölücü Duvarlar, Pencereler, Kapılar, Mobilyalar, Aksesuarlar (Bitki ve Aydınlatma Öğeleri) Mekan Bileşen ve Öğeleri: Mekanlarda aldıkları farklı rollerle ele alınması Mekan Sınırlayıcıları: Tüm Mekan Bileşen ve Öğelerinin Mekan Sınırlayıcısı Olarak Kullanılması Renk ve Doku: Renk ve Dokunun Mekan Sınırlayıcısı Olarak Kullanımı, Renk ve Dokunun Tanımlanması, Renk ve Dokunu İnsanlar ve Mekanlar Üzerindeki Etkileri, Anlamları, Mekan İçerisinde Kullanımları Malzeme: Sınır Öğesi Olarak Kullanılan Tüm Mekan Bileşen ve Öğelerinin Kullanılan Malzemelerle Ele Alınması hakkında bilgiye sahip olacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

IMTS 116 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Mekan kavramını anlayacak ve İç Mimarideki biçimini tanımlayabilecekler

2. Mekan örgütlenmesini tanımlayabilecek ve mekan örgütlenmesini etkileyen parametreler üzerinde durularak sınır öğelerinin yerlerini Mekan bileşen ve öğelerinin iç mekanlarda aldığı farklı rolleri tanımlayabilecekler

3. Mekan bileşen ve öğelerinin sınır öğesi olarak kullanımını ifade edebilecek ve uygulayabilecekler.

4. Renk, doku ve malzemenin sınır öğeleri olarak kullanımının insan ve mekan üzerindeki etkisini yorumlayabilecekler

5. Farklı iç mekan örnekleriyle sınır öğelerinin kullanımı sunum

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Başlangıç Yapılması. Mekan Kavramı: Mekan, İç Mekan, Dış Mekan tanımlarının yapılması
2. Hafta Mekan Örgütlenmesi: Mekan Örgütlenmesinin Tanımı, Mekan Örgütlenmesini etkileyen parametreler üzerinde durularak sınır öğelerinin tanımlanması ve belirlenmesi
3. Hafta Mekan Bileşen ve Öğelerinin İç Mekanlarda Aldığı Farklı Roller
4. Hafta Mekan Bileşenleri: Döşeme, Duvar, Kolon
5. Hafta Mekan Bileşenleri:Kiriş, Çatı, Merdiven
6. Hafta Mekan Öğeleri: Bölücü Duvarlar, Pencere, Kapı
7. Hafta Mekan Öğeleri: Mobilya, Aksesuarlar (Bitki ve Aydınlatma Elemanları)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mekan Sınırları: Sınır Öğeleri olarak Mekan Bileşen ve Öğelerinin Kullanımı
10. Hafta Renk ve Doku: Mekanlar ve İnsanlar Üzerindeki anlamı ve etkileri
11. Hafta Renk ve Dokunun Tanımı, Sınır Öğeleri olarak Renk ve Dokunun Kullanımı
12. Hafta Malzeme olarak Mekan Bileşen ve Öğlerinin Kullanımı
13. Hafta Sınır Öğeleri olarak kullanılan Farklı Malzemeler ve Tanımlanması
14. Hafta Yıl içi çalışması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 5 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri