IMT 114

Tasarı Geometri

Dersin Adı: IMT 114 Tasarı Geometri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ali Düzgün, “Mimar ve Mühendisler İçin Temel Tasarı Geometri”, Birsen Yayınevi, 2009 (173 s.), ISBN: 978-9755113470
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tasarı geometrinin temel kavramlarının kavranması ve uygulanması.
Dersin Özeti

Çizgi, y azı ve rakamlar. İzdüşüm kavramı v e kapsamı, temel izdüşüm düzlemleri. Noktanın izdüşümü. Kot, aralık ve uzaklık kavramları. Doğruların izdüşümü. Aykırı doğrular, doğruların gerçek boylarının bulunması. Düzlemlerin izdüşümü. Düzlemlerin gerçek boylarının bulunması, geometrik cisimlerde izdüşümler, prizma, piramit, silindir ve koninin izdüşümleri. Geometrik cisimlerde temel açınım prensipleri, arakesitler, farklı geometrik elemanların arakesitleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tasarı geometrinin temel kavramlarının kavranması ve uygulanması.

2. İzdüşüm kavramı ve kapsamı. Temel izdüşüm düzlemleri öğrenecektir.

3. Noktanın izdüşümü, kot-aralık ve uzaklık kavramları bilecektir.

4. Aykırı noktalar, doğruların gerçek boylarının bulacaktır

5. Düzlemlerin gerçek boylarının bulabilecektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tasarı geometrinin tanımı ve amacı: Çizim araç ve gereçlerinin tanıtım
2. Hafta Çizgi, yazı ve rakamlar
3. Hafta İzdüşüm kavramı ve kapsamı. Temel izdüşüm düzlemleri
4. Hafta Noktanın izdüşümü, kot-aralık ve uzaklık kavramları
5. Hafta Doğruların izdüşümü
6. Hafta Aykırı noktalar. Doğruların gerçek boylarının bulunması
7. Hafta Düzlemlerin izdüşümü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta geometrik cisimlerin izdüşümleri
10. Hafta geometrik cisimlerin izdüşümleri
11. Hafta Düzlemlerin ara kesitlerinin çizilmesi
12. Hafta Düzlemlerin ara kesitlerinin çizilmesi
13. Hafta Düzlem-doğru, düzlem-düzlem arasında oluşan açıların bulunması
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 5 3 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 4 5 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 3 5 3 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 3 5 5 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 4 4 4 3
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 5 5 4 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 3 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 4 5 5 4
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 5 5 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 3 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri