IMT 110

Üst Yüzey İşlemleri

Dersin Adı: IMT 110 Üst Yüzey İşlemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Malkoçoğlu, A. 2001 Ağaç Malzeme Yüzey İşlemleri, KTÜ Ders Notları, Trabzon,Sönmez, A. 2005 Ağaç işlerinde Üst yüzey İşlemleri (I) Hazırlık ve Renklendirme, Genişletilmiş ve düzeltilmiş II. basım, İzgi Matbaası, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mobilya ürününün hazırlık, renklendirme v e koruyucu katman aşamalarının eksiksiz olarak yapılması amaçlanır
Dersin Özeti

Öğrenci pürüzsüz yüzey elde edilecek şekilde üst yüzey işlemleri hazırlığı, renk kataloguna göre üründe renk birlikteliğini ve ürüne koruyucu katman oluşturma işlemini başarı ile uygulayabilecektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Üst yüzey İşlemlerine Hazırlamak

2 Renklendirmek Yapmak

3 Koruyucu Katman Uygulamak

4 Perdah Yapmak

5 Vernik Uygulamaları

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yüzeye Kullanılacak Üst Yüzey Malzeme Miktarının Tespiti
2. Hafta Üst Yüzey Gereç Bilgisi
3. Hafta Perdah Yapmak ve Perdah Kalitesini Belirlemek
4. Hafta Renk Açmak İşlemi
5. Hafta Renk Açmak İşlemi
6. Hafta Ahşap Koruyucuları Maddeler ile Renklendirme Yapma
7. Hafta Ağaç Boyaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ağaç Boyalarının Uygulanması
10. Hafta Boya İşlemlerini Uygulamak
11. Hafta Koruyucu Katman Oluşturma
12. Hafta Vernik Sistemleri Oluşturma
13. Hafta Vernik Uygulamaları
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 3 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 4 4 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 5 4 5 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 5 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 5
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 3 4 5 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 5 5 5
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 4 4 5 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4 5 5 5 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri