IMT 107

Bilgisayar Destekli Tasarım-I

Dersin Adı: IMT 107 Bilgisayar Destekli Tasarım-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 3
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ş Ahin, Hikmet (2004) Bilgisayar Destekli Tasarım.İstanbul:Altaş
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin Gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki ilişkinin iç mekân bağlamında ele alınışı. Ders iki ve üç boyutlu mimari grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin iç mimari tasarımda kullanılan uygulamalarına vurgu yapar.
Dersin Özeti

Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutlar, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1-      Kullanılan CAD programın tanıtımı

2-      Duvar, döşeme, kiriş gibi gerçek elemanlarla çizim çalışmaları

3-      Kesit cephe oluşturma

4-      Yardımcı Komutlar, Hareket komutları

5-      Kat oluşturma

6-      Kapı ve pencere oluşumu

7-      Merdiven oluşturma

8-      Kütüphane elemanları

9-      Ölçülendirme

         10-     Print / Ploter çıktı alma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Archicad programının kurulumunun gösterimi, açma, kapama, kaydetme komutlarının gösterimi
2. Hafta Duvar ayarlarının gösterimi ,yükseklik ,kalınlık ayarlarının gösterimi, saksılı bahçe duvar modeli yapımı
3. Hafta Döşeme, kiriş, kolon gibi gerçek yapı elemanları ile çalışma yapma ve teknik detayları göstermek
4. Hafta Hareket etme, kopyalama, taşıma gibi komutları kullanarak örnek çalışmalar yapmak
5. Hafta Kapı, pencere komutlarının kullanarak örnek çalışma yapmak ve ayarlarını öğrenmek
6. Hafta Kütüphane objesi kullanarak ayarları öğrenmek ve obje çağırmak
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Çatı modeli yapmak ve ayarlarını öğrenmek
9. Hafta Merdiven modeli yapmak ve ayarlarını öğrenmek
10. Hafta Tasarım elemanlarını kullanarak hizalama, ayırma, pahlama gibi özellikleri kullanmak
11. Hafta Kat ayarlarını yapabilmek
12. Hafta Kesit ve görünüş modeli yapmak
13. Hafta Multiplayer ayarlarını yapmak
14. Hafta Duvar, döşeme, obje, çatı, merdiven gibi elemanları kullanarak iç mekan projesi çizmek
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 4 4 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 5 4 3 5 5
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 4 3 4 3 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 4 3 5 5 5
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 4 4 4 3
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir 5 4 5 4 5
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 3 4 5 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 4 5 5 4
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 5 5 4
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 3 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri