IMT 105

Maket Yapımı

Dersin Adı: IMT 105 Maket Yapımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı * Model Builder`s Notebook: A guide for Industrial Designers Architects, Landscape Architects, and Interior Designer * Interior Design and Visual Presentation, A Guide to Graphics Models and Presentation Techniques. Maureen Mitton
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ders öğrencilere farklı malzeme ve tekniklerle buluşturarak mekansal, yere özgü tasarımların 3 boyutlu sunumu öğrenmeyi v e uygulamayı amaçlar.
Dersin Özeti

Öğrenci farklı malzeme ve tekniklerle buluşturarak mekansal, yere özgü tasarımların 3 boyutlu sunumu öğrenmeyi ve uygulamaları yapmayı öğrenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Mekansal tasarımlar ve bu tasarımların 3-boyutlu sunumlarını hazırlar

2. Mekansal tasarımlar hakkında teorik ve pratik bilgiler kazanır

3. Maket yapımı becerisini kazanır

4. Eskiz çalışmaları becerisini kazanır

5. Proje konularının belirlenmesi ve tartışılmasını öğrenir 

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maket Ve Model Yapımı Temel Bilgileri Sunumu
2. Hafta Soyutlama Ve Soyut Düşünce Sunumları
3. Hafta Eskiz- Kolaj Sunumu
4. Hafta Gestalt Kuramı Sunumu
5. Hafta Tasarım İlkeleri Sunumu
6. Hafta Tasarım Öğeleri Sunumu
7. Hafta Çizgi Tanımları Ve Mimaride Çizgi Dili
8. Hafta Mekan Kavramı Sunumu Ve Tiyatral Mekan Gösterileri
9. Hafta Kavramların Mekân Formuna ( Sınırlarına ) Yansıması
10. Hafta Kavramların Mekân Bileşenlerine ( Duvar-Döşeme-Tavan ) Yansıması
11. Hafta Kavramların Mekân Bileşenlerine ( Duvar-Döşeme-Tavan ) Yansıması
12. Hafta Kavramların Mekân Bileşenlerine ( Donatı-Mobilya ) Yansıması
13. Hafta Kavramların Mekân Bileşenlerine ( Donatı-Mobilya ) Yansıması
14. Hafta Kavramların Mekân Bileşenlerine ( Aksesuar-Renk- Malzeme ) Yansıması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 5 4 3 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 4 5 4 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 3 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 3
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 3 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 3 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 3 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri