IMT 105

Temel Tasarım

Dersin Adı: IMT 105 Temel Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Erkan Aydıntan , Ayşe Sağsöz Grafik Tasarım ve İç Mekan 2. “İç Mimaride Grafik Tasarım – Uygulamaları ve Analizi İçin Bir Yöntem”, Yön: Sağsöz, Ayşe., Karadeniz Teknik Üniversitesi, ( Bilimsel Araştırma Projeleri – BAP bünyesinde), Trabzon, Ocak 20
Yardımcı Ders Kitabı 1. Şenyapılı, Ö. 1996; Görsel sanatlar ve İletişim, Sanat Yapım Yayıncılık Tic. Lim. Şti. , Ankara 2. Ural, S., E. 1995; Mimarlıkta Renk: Yapay ortamların renklendirilmesinde renk dinamikleri, Doktora Tezi, KTÜ, FBE, Mimarlık ABD, Trabzon 3. Scott, R. G.
Dersin Amacı Ders öğrencilere farklı malzeme ve tekniklerle buluşturarak mekansal, yere özgü tasarımların 3 boyutlu sunumu öğrenmeyi v e uygulamayı amaçlar.İç mekan tasarımı yaparken doğru teknik ve detaylarla sunabilmeyi öğrenmeyi amaçlar.
Dersin Özeti

Temel tasar öğeleri: Nokta, çizgi, yön, ölçü, biçim, renk, doku, değer. Temel tasar ilkeleri: Uyum, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik. Görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı, şekil-zemin bağıntısı, mekan, form ve geometri. İki ve üç boyutlu kompozisyonlarda algılama, kavrama. Kuramsal bilgilerin soyut problemler eşliğinde iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    tasarım kavramını anlayabilecekler.

2.    tasarım kavramları ile kompozisyonlar oluşturabilecekler.

3.    grup olarak çalışmayı geliştirebilecekler.

4.    soyut ve somut kavramları iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanabilecekler.

5.   tasarım kavramlarını mekansal bağlamda yorumlama becerisini elde edebilecekler.

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çevre ve Çevre Algısı, Algı Kavramı ve İç Mekan Algısı. Uygulama, Yaşam Alanlarının Serbest Yöntem ile Aktarılması
2. Hafta Soyutlama ve Soyut Düşünme, Eskiz Yapma Yöntemleri. Uygulama, Obje seçimi ve Objeleri Soyutlama
3. Hafta Odak Yüzeyi Aracılığı ile Kitleye Yönelik İletişim, Gestalt Teorisi, Ödev Sunumları
4. Hafta Görsel Tasarım Elemanlarından Nokta, Çizgi, Biçim`in incelenmesi. Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
5. Hafta Görsel Tasarım Elemanlarından Form, Yön, Ölçü`nün incelenmesi. Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
6. Hafta Görsel Tasarım Elemanlarından Aralık, Doku, Renk`in incelenmesi. Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Görsel Tasarım İlkelerinden Görsel Devamlılık, Orantısal İlişki `nin İncelenmesi Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
9. Hafta Görsel Tasarım İlkelerinden Görsel Birlik, Denge `nin İncelenmesi Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
10. Hafta Görsel Tasarım İlkelerinden Hiyerarşi`nin İncelenmesi Uygulama, Örnek Verilen Yaşam Alanlarındaki Odak Yüzeylerine Çalışmalar Yapmak
11. Hafta Odak Yüzeylerinin Yapısal ve Görsel Olarak Gruplandırılması
12. Hafta Odak Yüzeylerinin Pragmatik Açıdan Gruplandırılması
13. Hafta Maket Yapım Teknikleri
14. Hafta Maket Yapım Teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 5 4 3 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 4 5 4 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 3 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 3
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 3 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 3 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 3 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri