IMT 104

Mesleki Resim

Dersin Adı: IMT 104 Mesleki Resim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı DANIŞ, İ., İnşaat Teknik Resmi, MEB Yayınları, İstanbul, 1995
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mekan içerisinde kullanılan modüler sisteme uygun mobilya gruplarının öğrenilmesi. bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları konusunda bilinçlenmesinin sağlanma
Dersin Özeti

Konut içi antre, mutfak, çalışma odası, oturma odası, çocuk odası, yatak odası ve banyo gibi mekanların mobilyalarının net resim, kesit v e detaylarının çizilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak antre çizmek.

2. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun mutfak ve banyo çizmek

3. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun yatak odası çizmek

4. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun genç odası çizmek 

5. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak kurallara uygun salon  çizmek 

 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Sandalye ayak çizimi
3. Hafta Sandalye ayak çizimi
4. Hafta Sandalye ayak çizimi
5. Hafta Yatak Odası Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
6. Hafta Yatak Odası Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
7. Hafta Genç Odası Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Salon Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
10. Hafta Salon Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
11. Hafta Salon Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
12. Hafta Oturma Odası Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
13. Hafta Yemek Odası Mobilyalarının Net Resim, Kesit ve Detay Çizilmesi
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 5 5 4 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 5 4 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 3 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 3
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 5 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 3 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 3 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 3 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri