IMT 103

Ahşap Malzeme Teknolojisi

Dersin Adı: IMT 103 Ahşap Malzeme Teknolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Merve KOCABEY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Örs, Y. Keskin, H. 2008 Ağaç Malzeme Teknolojisi, Gazi Kitapevi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mobilya üretiminde temel materyal olan ahşabın hücre yapısını Fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımayı amaçlamaktadır.
Dersin Özeti

Odun oluşumu ve yapısı.Odunun mikroskopik ve makroskopik özellikleri. Odunun kimyasal ve fiziksel özellikleri.Ağaç malzemenin mekanik özellikleri. Odunun genişlemesi ve daralması.kereste biçme teknikleri.İğne ve geniş yapraklı ağaçların özellikleri ve kullanım imkanları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Odunun oluşumu ve yapısı ile ilgili temel bilgileri kavramak.

2. İğne ve geniş yapraklı ağaçların mikroskopik yapısını öğrenmek

3. Odunun makroskopik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

4. Odunun kimyasal yapısını kavramak.

5. Odun kusurlarını kavramak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ahşap Malzemeler
2. Hafta Ahşap Malzeme Hammaddesi ve Türleri, Ahşabın Mikro Yapısı
3. Hafta Ahşabın Fiziksel- Kimyasal ve Mekanik Özellikleri
4. Hafta Ahşabın Kusurları, Ahşaplardaki Bozulmalar, Ahşaba Zarar Veren Etkenler
5. Hafta Ahşabı Koruma Çareleri, Ağacın (Kerestenin) Kurutulması
6. Hafta Ahşabın Yapıdaki Kullanım Yeri
7. Hafta Ahşap Malzemeden Serander Yapımı
8. Hafta Ahşap Malzemeden Serander Yapımı
9. Hafta Ahşabın Doğal Kusurları, Ahşabın Onarımı-Ahşap Yüzeylerin Boyanması, Ahşap Cinsine Göre Emprenye Yöntemleri
10. Hafta Ahşap Malzeme Türleri
11. Hafta Ağaç Çeşitleri Ve Kaplamaları
12. Hafta Ahşap mobilya tasarım uygulaması
13. Hafta Ahşap mobilya tasarım uygulaması
14. Hafta Ahşap mobilya tasarım uygulaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 3 5 4 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 5 4 4 4
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 3 5 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 5 5 5 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 5 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 5 5 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 5 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 4 3 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 3 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 4 3 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri