IMT 102

İç Mekanda Ergonomi

Dersin Adı: IMT 102 İç Mekanda Ergonomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Handan ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erkan, N. 1988; Ergonomi, M.P.M. Yayınları 373, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Fonksiyon ve konfor gibi tasarım ilkeleri doğrultusunda bireye uygun çalışma ortamı tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin tanımlanmasını ve çeşitli mekanlar ile o mekanlara ait elemanların-donatıların tasarımında ergonomik ve antropometrik ilkelerin uygulanmasına yönelik bilgilerin öğrenilmesi. bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kull
Dersin Özeti

Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı, tarihsel süreci ve ilişkili olduğu disiplinler. Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramları İnsan vücudunun yapısal özellikleri, hareket sistemi, kemikler, eklemler ve kaslarMimari- ergonomi ilişkisiİnsan ölçüleri ve antropometrik yaklaşım. Konfor kavramı. İç mekan tasarımının genel ilkeleri ve bu mekanlara ait donatıların kritik ölçüleri. Antropometrik verilerin mobilya ve içmekanda uygulanmasına yönelik bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı ve ilişkili olduğu disiplinlerin anlatımı

2. Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramlarını tanımlayabilir.

3. İnsan vücudunun yapısal özellikleri.

4. Antropometri kavramı ve iç mekan tasarımında önemli antropometrik boyutları ve bunların kullanımı

5. Konfor kavramı ergonomik tasarım ilişkisi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı ve ilişkili olduğu disiplinler
2. Hafta Ergonomi biliminin tarihçesi
3. Hafta Endüstriyel ergonomi, mobilya ve mekan ergonomisi kavramları
4. Hafta Ergonominin yeri. İnsan vücudunun yapısal özellikleri ve hareket sistemi
5. Hafta Çift Kaçış Noktalı Perspektif Komplex Kütle Çizimi Antropometri kavramı. İçmekan tasarımında antropometrik ölçülerin önemi ve kullanımı. Antropometrik veriler.
6. Hafta Engellilere yönelik iç mekan tasarımında önemli antropometrik veriler
7. Hafta Ergonomide fiziksel çevre şartları.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Isısal konfor, işitsel konfor, görsel konfor.
10. Hafta Oturma ve çalışma donatılarının tasarımında ergonomik tasarım ölçütleri
11. Hafta Yapılarda ve çalışma ortamlarında ergonomik tasarım ilkeleri
12. Hafta Sağlık ve ergonomi
13. Hafta Öğrencilerin ödev sunumları
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göster 5 4 5 5 5
PY2) Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 4 3 4 5 3
PY3) Tasarım teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teori bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gö 5 4 5 4 5
PY4) Tasarım teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 5 4 5 3 4
PY5) Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5 3 4 5 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir PY 07 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 5 4 4 3 4
PY7) Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilir. 4 5 3 4 4
PY8) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. 5 3 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY10) Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir. 4 5 3 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır. 5 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 2 10 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 5 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 15 0 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 196
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri