IKT 407

Dünya Ekonomisi

Dersin Adı: IKT 407 Dünya Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tarihsel Kapitalizm. Immanuel Wallerstein. Metis Yayınları. 2006.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri küresel ekonomik konularda tarihsel ve analitik bir bakış açısıyla donatmayı amaçlamaktadır. Dersimiz, dünyada üretim, ticaret, yatırım ve finans konularında yaşanan değişimler konusunda genel bir bakış açısı sağlayacaktır. Ulusal, bölgesel ve küresel kurumların gelişimi ve küreselleşme sürecindeki rolleri ele alınacaktır. Üzerinde d
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Teorik arka plan: piyasa ve devlet tartışması.
2. Hafta Kısa bir tarihsel perspektif
3. Hafta Uluslararası ticaret
4. Hafta Yabancı yatırımlar & bölgesel birleşmeler.
5. Hafta Küreselleşme ve devlet
6. Hafta Uluslararası ekonomik kurumlar (Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Küresel yoksulluk ve eşitsizlik
9. Hafta Özelleştirme politikaları ve borç krizi
10. Hafta Doğu Asya Mucizesi
11. Hafta Uluslar arası borç ve finansal krizler
12. Hafta 2008-9 küresel finansal krizi.
13. Hafta Ortodoks ve heterodoks politikalar: Arjantin ve Türkiye karşılaştırması
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri