IKT 406

Ekonometri II

Dersin Adı: IKT 406 Ekonometri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ziya YAPAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1) Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri; Mustafa Köseoğlu, Rahmi Yamak; Trabzon 2015
Yardımcı Ders Kitabı 2) Ekonometri -Temel kavramlar ve Uygulamalar; Nedim Dikmen; Dora 2012 3) Temel Ekonometri Teori ve Uygulama; Harun Terzi, Hilmi Zengin; Trabzon 2003
Dersin Amacı Bu dersin amacı bir ekonometrik model kurulduğunda, bu modeli ve ekonometri 1’de sözü edilen kavramları, matrisleri kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini daha kolayca ele alıp incelemektir.
Dersin Özeti

Matris cebirinin verilmesi, değişen varyans testleri, otokorelasyon, Koyck modeli, Almon modeli, basit ve çoklu regresyon analizinin matrislerle ele alınması, regresyon denklemlerinde teorik ve artık (hata terimleri) değerlerinin matrislerle hesabı, regresyon hata terimlerinin varyansının matrislerle verilmesi, basit regresyon denkleminde sabit terim ve değişken katsayısının varyans ve hata terimlerinin matrislerle hesabı, çoklu regresyon modelinin matrislerle ele alınması regresyon denkleminde katsayıların varyans-kovaryans matrisi, determinasyon ve düzeltilmiş determinasyon katsayısının matrislerle ifadesi, eğrisel regresyon ve korelasyon kavramlarının matrislerle verilmesi, ters modelin matrislerle verilmesi, zaman serileri

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Matrislerin kullanılması ile istatistiksel yöntemleri iktisadi sorunlar üzerine uygulayabilecekler
  2. İktisadi sorunları matrislerle modelleyebilecek
  3. iktisat, istatistik ve matematikteki matris kavramlarını bir arada kullanarak analiz yapabilecekler
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Matris cebiri
2. Hafta Matris cebiri
3. Hafta Değişen varyans testleri
4. Hafta Otokorelasyon, Koyck modeli, Almon modeli
5. Hafta Basit regresyon analizinin matrislerle ele alınması
6. Hafta Regresyon denklemlerinde teorik ve artık (hata terimleri) değerlerinin matrislerle hesabı
7. Hafta Regresyon hata terimlerinin varyansının matrislerle verilmesi, sabit terim ve değişken katsayısının varyans ve hata terimlerinin matrislerle hesabı, çoklu regresyon modelinin matrislerle ele alınması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çoklu regresyon modelinin matrislerle ele alınması
10. Hafta Regresyon denkleminde katsayıların varyans-kovaryans matrisi
11. Hafta Determinasyon ve düzeltilmiş determinasyon katsayısının matrislerle hesabı
12. Hafta Eğrisel regresyon ve korelasyon kavramlarının matrislerle verilmesi
13. Hafta Ters modelin matrislerle verilmesi
14. Hafta Zaman serileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri