IKT 405

Ekonometri I

Dersin Adı: IKT 405 Ekonometri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Güneş Han Salihoğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Damador N. Gujarati. (1999). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık. İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Peter Kennedy. (2006). Ekonometri Kılavuzu. Gazi Kitapevi. Ankara.
Dersin Amacı Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı, Ekonometrik Bir Araştırmada Takip Edilen Aşamalar, Basit Doğrusal RegresyonModeli, En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY) ve Varsayımları, İki Değişkenli Doğrusal Modelin Katsayılarının Yorumu,Tahmin Edilen Regresyon Doğrusundan Hareketle Esnekliklerin Hesaplanması
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çoklu regresyon modeli
2. Hafta Genel doğrusal model ve en küçük kareler yöntemi ile ilgili hipotezler
3. Hafta Regresyon katsayılarının tahmini
4. Hafta Regresyon katsayısının matematik bekleyişi ve varyans-kovaryans matrisi
5. Hafta Gauss-MarkowTeoremi
6. Hafta Ampirik Çoklu Doğrusal Korelasyon Katsayısı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta t ve F testleri
9. Hafta Varyans analizi
10. Hafta Değişkenlerin eklenmesi testleri
11. Hafta Dönemin tümü için modelin istikrarlılığının testi
12. Hafta Katsayılar üstündeki tahdidler ve testleri
13. Hafta Genel tekrar
14. Hafta Final Sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri