IKT 404

Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi

Dersin Adı: IKT 404 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı E.Yeldan (2009) İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Eflatun Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kalkınma ekonomisi konusunun temel amacı, gelişmekte olan veya geçiş döneminde olan ülkelerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve bu ülkelerin ekonomik problemlerinin analiz edilmesidir. Ayrıca daha hızlı büyüme ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması gibi konular tartışılır. Büyüme ekonomis
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İktisadi Kalkınma Kavramı ve Ölçülmesi
2. Hafta İktisadi Büyüme Kavramı ve Ölçülmesi
3. Hafta Harrod-Domar Modeli
4. Hafta Solow Modeli
5. Hafta Endojen Tasarruf Oranı ile Çalışan Büyüme Modelleri: Ramsey-Cass-Koopmans Modeli
6. Hafta Endojen Tasarruf Oranı ile Çalışan Büyüme Modelleri: Diamond Modeli
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Endojen Bilgi Kavramı ile Çalışan Büyüme Modelleri: Araştırma-Geliştirme Modeli
9. Hafta Endojen Bilgi Kavramı ile Çalışan Büyüme Modelleri: Beşeri Sermaye Modeli
10. Hafta Küreselleşen Dünyada Türkiye`nin Ekonomik Durumu
11. Hafta Modellerin Türkiye`ye Uygulanması
12. Hafta Modellerin Türkiye`ye Uygulanması
13. Hafta Türkiye İçin Gereken Politika Uygulamalarının Analizi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 3 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 2 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 0 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 3 0 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 0 4
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri