IKT 401

Ekonometri

Dersin Adı: IKT 401 Ekonometri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ziya YAPAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri; Mustafa Köseoğlu, Rahmi Yamak; Trabzon 2015
Yardımcı Ders Kitabı 2) Ekonometri -Temel kavramlar ve Uygulamalar; Nedim Dikmen; Dora 2012 3) Temel Ekonometri Teori ve Uygulama; Harun Terzi, Hilmi Zengin; Trabzon 2003
Dersin Amacı Bu dersin amacı ekonometrinin tanımı ve nerede kullanıldığını açıklayarak iktisadi hipotezleri test ederken kullanılan temel ekonometrik yöntemleri öğretmektir.
Dersin Özeti

Ekonometrinin tanımı ve kullanım alanı, istatistikte kullanılan bazı kavramların hatırlatılması, korelasyon analizi, korelasyon katsayısı, korelasyon kat sayısının anlamlılık testi, basit regresyon analizi, basit regresyon modelinde parametre tahmini, EKK tahmincileri, normal denklemler, gerçek değerler, ortalamadan farklar, trend, çoklu regresyon analizi, çoklu regresyon denkleminin çözümü ve yorumu, regresyon katsayılarının bireysel anlamlılık testi, Anova tablosu ve F testi, determinasyon katsayısı, parametre tahmincilerinin varyansları regresyon denklemlerinde spesifikasyon, gerçekte doğrusal regresyon modelleri, tam logaritmik model, eğrisel korelasyon ve regresyon, ters model, kukla değişkenler

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İstatistiksel yöntemleri iktisadi sorunlar üzerine uygulayabilecekler
  2. İktisadi sorunları ortaya koyabilecek ve bu sorunları çözebilecekler
  3. İktisadi sorunları modelleyebilecekler, tahminler yürütüp gerekli yorumları yapabilecekler
  4. Matematik, istatistik ve iktisadı bir arada ortak ele alarak analizler yapabilecekler
  5. İleriye yönelik öngörülerde bulunabilecekler
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ekonometrinin tanımı ve kullanım alanı, istatistikte kullanılan bazı kavramların hatırlatılması
2. Hafta Korelasyon analizi, korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısının anlamlılık testi
3. Hafta Korelasyon analizi, korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısının anlamlılık testi
4. Hafta Basit regresyon analizi, basit regresyon denklemlerinin çözümü ve yorumu
5. Hafta EKK tahmincileri, normal denklemler, gerçek değerler, ortalamadan farklar
6. Hafta EKK tahmincileri, normal denklemler, gerçek değerler, ortalamadan farklar
7. Hafta Trend, çoklu regresyon analizi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çoklu regresyon denkleminin çözümü ve yorumu
10. Hafta Regresyon katsayılarının bireysel anlamlılık testi
11. Hafta Anova tablosu ve F testi, determinasyon katsayısı
12. Hafta Parametre tahmincilerinin varyansları
13. Hafta Regresyon denklemlerinde spesifikasyon, gerçekte doğrusal regresyon modelleri
14. Hafta Tam logaritmik model, eğrisel korelasyon ve regresyon, Ters model, kukla değişkenler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri