IKT 355

Bilgi Ekonomisi

Dersin Adı: IKT 355 Bilgi Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erhan İŞCAN, İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar,Nobel Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste iktisadi düşüncede belirsizlik tartışmalarından yola çıkarak olarak mükemmel olmayan enformasyona dayalı yeni paradigmaya geçişin öncüleri olan asimetrik ve eksik enformasyon teorileri ile bu yeni paradigmanın iktisat teorisine olan katkıları tartışılacaktır
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Belirsizlik ve Enformasyon Sorunu
2. Hafta İktisat Teorisinde Belirsizlik Tartışmalarında Farklı Yaklaşımlar
3. Hafta Enformasyon Sorununa Teorik Yaklaşımlar
4. Hafta Enformasyon Sorununa Teorik Yaklaşımlar
5. Hafta Asimetrik Enformasyon Teorileri (Stiglitz ve Rotschild)
6. Hafta Asimetrik Enformasyon Teorilerinin Çeşitli Uygulamaları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Eksik Enformasyon Teorileri ve Uygulamaları
9. Hafta Lucas Ada Modeli ve Phelps`in Katkıları
10. Hafta Enformasyon Sorununun İktisadi Analiz Üzerindeki Etkisi
11. Hafta Yeni Ekonomi Anlayışı ve Enformasyon Sorunu
12. Hafta Enformasyon Sorunundaki Değişim, Kaynakları ve Enformasyon Sorununun Etkileri
13. Hafta Enformasyon Asimetrisini ve Eksikliğini Azaltacak Mekanizmalar
14. Hafta Enformasyon Asimetrisini ve Eksikliğini Azaltacak Mekanizmalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri