IKT 318

Özelleştirme

Dersin Adı: IKT 318 Özelleştirme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Doç.Dr. Dilek DİLEYİCİ, KİT ve Özelleştirme Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN, Doç.Dr. Dilek DİLEYİCİ, Doç.Dr. İstiklal Yaşar Vural, Altyapı Ekonomisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara Yardımcı Kaynak
Dersin Amacı Devletin mal ve hizmet üretim birimlerinden biri olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ni teori ve politika bazında tanıtmak ve özelleştirme teorisini ve özelleştirme politikalarını Türkiye ve dünya bağlamında öğretmektir.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Kamu girişimciliğinin nedenlerini anlama.

2.Kamu girişimciliğinin şekillerini öğrenme

3.KİT’lerin yapısı ve işleyişini öğrenme

4.Özelleştirme uygulamalarını öğrenme

5.Dünya’daki özelleştirmeyi öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kamu Ekonomisi İçerisinde KİT lerin Yeri
2. Hafta KİT lerin Tanımı ve diğer kurumlardan farkları
3. Hafta KİT lerin Kuruluş Gerekçeleri
4. Hafta KİT lerin Tarihsel Süreç İçerisindeki Yeri ve Önemi
5. Hafta KİT leri Yönetim Yapısı
6. Hafta Türkiye de ve Dünyada KİT ler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta KİT lerin Sorunları
9. Hafta Özelleştirmenin Tanımı ve Gerekçeleri
10. Hafta Özelleştirme Yöntemleri
11. Hafta Özelleştirmede Yaşanan Sorunlar
12. Hafta Türkiye deki ve Dünyadaki Özelleştirme Uygulamaları
13. Hafta Altyapı Hizmetlerinde Özelleştirme
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar. 5 3 4 4 3
PY2) Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır. 2 2 3 2 4
PY3) Ekonomiyi tanımlar. 2 2 3 3 3
PY4) Genel finans konularını yorumlar. 3 3 4 3 3
PY5) Ekonomik kuramları tanır. 3 4 4 3 4
PY6) Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar. 3 2 3 3 4
PY7) Türkiye`nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 3 3 4 3 3
PY8) Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir. 3 3 5 3 3
PY9) Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar. 3 3 5 3 4
PY10) Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar. 3 3 3 3 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri