IKT 311

İktisadi Planlama

Dersin Adı: IKT 311 İktisadi Planlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Hasan Özyurt
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özyurt, H. 2003; İktisadi Planlama, Derya Kitabevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Öney, E. 1987, İktisadi Planlama, Savaş Yayınları, Ankara.
Dersin Amacı Öğrencilere, iktisadi planlanma teorisi, teknikleri, uygulamaları ve özellikle aşamalı planlama modeli konusunda lisans düzeyinde bilgi vermektir
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Az Gelişmiş Ülkelerde Piyasa Mekanizmasının İşleyişindeki Aksaklıklar
3. Hafta Az Gelişmiş Ülkelerin Başlıca Kalkınma Sorunları
4. Hafta Az Gelişmiş Ülkelerde Planlama Niteliği
5. Hafta İktisadi Planlamanın Amaçları, Araçları ve Plan Çeşitleri
6. Hafta İnput-Output Analizine Giriş Ve Temel Kavramlar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İnput-Output Modeli ve Genel Ç:özüm Yöntemleri
9. Hafta Basit Kapalı Ekonomilerde Tek Faktörlü İnput-Output Modeli
10. Hafta Matrix Yaklaşımdan Geometrik Yaklaşıma Geçiş
11. Hafta Fiyatların Modele Girişi Ve Gölge Fiyatların Hesaplanması
12. Hafta Basit Ve Açık Ekonomilerde Tek Faktörlü İnput-Output Modeli Ve Uluslar Arası Ticaretin Modele Girişi
13. Hafta Tek Faktörlü İnput-Output Modellerinden Çift Faktörlü İnput-Output Modellerine Geçiş
14. Hafta İnput-Output Modellerinde Faklı Faktör Nitelikleri; Vasıflı Ve Vasıfsız Emek Ayrımının İstihdam Ve Üretim Üzerindeki Etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri