IKT 305

Para Teorisi ve Politikası

Dersin Adı: IKT 305 Para Teorisi ve Politikası
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Hasan Özyurt
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özyurt, H. 2006;Para Teorisi ve Politikası, Derya Kitabevi, Trabzon
Yardımcı Ders Kitabı Keyder, N. 2002; para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım, Ankara
Dersin Amacı Para teorisi ve politikası konusunda öğrencilere lisans düzeyinde bilgi vermektir. Özellikle finansal kurumlar, merkez bankacılığı, para arzı artış mekanizması, para talebi teorileri, Faiz teorisi, para politikası ve uygulamaları parasal krizler gibi.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Paranın anlamı, özellikleri, doğuşu ve çeşitleri
2. Hafta Paranın fonksiyonları ve para arzı tanımları
3. Hafta Mali piyasaların fonksiyonları, temel yapısı ve mali piyasa araçları
4. Hafta Mali aracılığın fonksiyonları, başlıca mali aracı kurumlar ve Türkiye`de mali kurumlar
5. Hafta TCMB, Mevduat bankaları, İMKB, bankerler ve diğer mali kurumlar
6. Hafta Para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü (para arzının teorik tanımları ve TCMB para arzı tanımları)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Para talebi teorileri (Neo-klasik Miktar Teorisi`nin Fisher ve Cambridge yorumu)
9. Hafta Para arzı artış süreci (mevduat, kredi ve para çoğaltanları)
10. Hafta Modern miktar teorisi (Neo-klasik Okulun Chicago yaklaşımı) ve Keynesyen para talebi teorisi
11. Hafta Para politikasının genel yapısı, amaçları ve araçları
12. Hafta Para politikası stratejileri (döviz kuru hedefemesi, parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi)
13. Hafta 1923`ten günümüze Türkiye`de para politikası uygulamaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri