IKT 304

İktisadi Düşünceler Tarihi

Dersin Adı: IKT 304 İktisadi Düşünceler Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009
Yardımcı Ders Kitabı Henri Denis, Ekonomik Doktrinler Tarihi, Sosyal Yayınlar, 3. Basım, Ankara, 1997
Dersin Amacı Bu derste iktisat disiplininin gelişimini tarihsel bir bağlam içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken de hem yöntembilimsel hem de analitik sorulara önem verip hem de ‘anaakım’ iktisat düşüncesine alternatifleri dikkate alacağız.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta İktisat ve Felsefe Tartışmaları, İktisat Tarihi Historiyografyası, Kuramların Evrimi ve İlerlemesi
3. Hafta İktisadi Devrim
4. Hafta Merkantil Dönemde İktisat Düşüncesi
5. Hafta Fizyokratik İktisadi Kuramlar
6. Hafta Klasik Politik İktisat Genel Değerlendirme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Adam Smith
9. Hafta David Ricardo
10. Hafta Karl Marx
11. Hafta Neo Klasik İktisat Genel Değerlendirme
12. Hafta Güncel İktisadi Kuramlar: Evrimci ve Kurumsalcı Politik İktisat Genel Değerlendirme
13. Hafta Thorstein Veblen
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri