IKT 301

Uluslararası İktisat I

Dersin Adı: IKT 301 Uluslararası İktisat I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı SEYİDOĞLU Halil uluslar arası iktisat teori politika ve uygulama
Yardımcı Ders Kitabı KARLUK Rıdvan Uluslararası Ekonomi Teori – Politika
Dersin Amacı Uluslararası Iktisat Teorisinde farklı yaklaşımları tanıtmak ve Uluslararası Ticaret ve Iktisat politikalarını öğretmek.
Dersin Özeti

Karşılaştırmalı Üstünlük: İşgücü Verimliliği ve Ricardocu Model, Faktör Ödemeleri Ve Neoklasik Model, Ticaret Ve Uluslararası Denge, Hecksher-Ohlin Teoremi; Ticaret, Paylaşım Ve Refah: Kısmi Ve Genel Denge Analizi, Stolper-Samuelson Teoremi, Faktör Fiyatlarının Eşitlenmesi Teoremi, Spesifik Faktör Modelleri; Ampirik Kanıtlar Ve Yeni Ticaret Teorileri; Tarifeler: Tarife Türleri Ve Ölçüm Teknikleri, Üretim, Tüketim Ve Fiyatlar Üzerindeki Etkileri, Refah Üzerindeki Etkileri, Tarifeler Ve Ölçek Ekonomileri, Etkin Koruma Oranı; Tarife Dışı Engeller Ve Yeni Korumacılık: Kotalar, İhracat Kısıtlamaları, İhracat Teşvikleri, Damping, Tarife Dışı Engellerin Ölçümü

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerini öğrenir.
  2. Yeni Uluslararası Ticaret Teorilerini bilir.
  3. Gelişmekte olan ülkeler açısından dış ticareti ve Yoksullaştıran Bütyüme'nin önemini kavrar.
  4. Faktör Donatımı Teorisini ve bu teorinin ortaya çıkardığı teorileri ayırt eder.
  5. Klasik Uluslararası Ticaret Teorilerine yöneltilen eleştirileri bilir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model
2. Hafta Uluslararası Iktisat Teorisi : Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ricardocu Model
3. Hafta Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Teklif Eğrileri
4. Hafta Uluslararası Iktisat Teorisi : Arz ve Talep Modelleri - Genel Denge
5. Hafta Faktör Donatımı (Heckscher - Ohlin) Teorisi
6. Hafta Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Dış Ticaret Politikası :
9. Hafta Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
10. Hafta Dünya Ticareti : Dünya Ticaret Örgütü
11. Hafta Avrupa Birliği
12. Hafta Uluslararası Parasal İlişkiler
13. Hafta Döviz Piyasaları
14. Hafta Döviz Piyasaları - devam
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 0 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 16 0 16
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri