IKT 214

İktisadi Sistemler

Dersin Adı: IKT 214 İktisadi Sistemler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Beşir Hamitoğulları, Çağdaş İktisadi Sistemler / İktisadi Sistemlerin Temelleri
Yardımcı Ders Kitabı Halil Berktay, Ayla Ödekan ve Ümit Hassan, Türkiye Tarihi 1: Osmanlı Devletine Kadar Türkler
Dersin Amacı Sistem yaklaşımından hareketle iktisadi olay ve olguları değerlendirirken, iktisadın teorileşme süreciyle iktisadi hayatın pratiklerini birlikte değerlendirmek.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem, İktisadi Sistem, Sosyo-Ekonomik Sistem ve İdeoloji Kavramları
2. Hafta Antik Çağda ve Anadolu Uygarlıkları Döneminde Sosyo-Ekonomik Sistemler
3. Hafta Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde Sosyo-Ekonomik Sistem
4. Hafta Asya da Sosyo-Ekonomik Sistem ve Avrupa da Feodalizm
5. Hafta Modern Zamanlarda İktisadi Sistemler
6. Hafta Kapitalizmin Oluşumu, Kurumları ve Sanayi Devrimleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Kapitalizmin Eleştirisi, Sosyalizm ve Sosyalist Uygulamalar
9. Hafta Kapitalizm ve Sosyalizmin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
10. Hafta Küresel Kapitalist Sistem
11. Hafta Dünya Ekonomisinde Krizler
12. Hafta Çağdaş Alternatif Sistem Yaklaşımları
13. Hafta Türkiye de İktisadi Sistem Tartışmaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri