IKT 212

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Dersin Adı: IKT 212 Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ali Rıza Karacan (2007), Çevre Ekonomisi ve Politikası, Ege Üniversitesi Yayınları, İ.İ.B.F. Yayın No: 6, İzmir
Yardımcı Ders Kitabı Türkiye Çevre Vakfı Yayınları
Dersin Amacı Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi dersinin amacı, iktisat öğrencilerinin Çevre Ekonomisi konularını öğrenmelerini ve ekonomiye farklı bir bakış açısıyla da bakmalarını sağlamak; böylece çevreye daha duyarlı bilinçli bir üniversite mezunu nesil yetiştirmek.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğal Kaynaklar Kavramı ve Doğal Kaynak Ekonomisi
2. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de Başlıca Doğal Kaynaklar
3. Hafta Tükenebilir Enerji Kaynakları, Termik ve Nükleer Santraller
4. Hafta Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Artan Önemi ve Çevre Korunmasındaki Yeri
5. Hafta Çevresel Göstergeler, Çevre Kalitesi ve Başlıca Çevresel Sorunlar
6. Hafta Hava ve Su Kirliliği
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Toprak Kirliliği, Erozyon
9. Hafta Katı Atıklardan Doğan Kirlilik ve Atık Yönetimi
10. Hafta Tehlikeli, Zehirli Atıklar ve Yönetimi
11. Hafta Öğrenci Sunuşu
12. Hafta Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Dünya
13. Hafta Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma Mevzuatı ve Organizasyonu
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri