IKT 208

Tarım Ekonomisi

Dersin Adı: IKT 208 Tarım Ekonomisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tarım İktisadı” Zeynel Dinler
Yardımcı Ders Kitabı Dünya Ticaret Örgütü –Tarım Anlaşması ve AB-Ortak Tarım Politikası’na ilişkin resmi belgeler ve konu ile ilgili makaleler okuma listesi şeklinde öğrenciye önerilmektedir
Dersin Amacı Tarım iktisadı ile ilgili temel kavramların, tarımsal üretimin ve diğer sektörlerle bağlantıları ile Türkiye tarımının yapısının incelenmesi amaçtır
Dersin Özeti

 Tarımın Türkiye ekonomisine katkısını istatistiklerle ortaya koymak, ekonomik prensiplerin tarıma uygulanmasını göstermek ve tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarını değerlendirmesini yapmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir

Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.

Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.

Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.

Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toprak mülkiyetinin evrimi ve tarım
2. Hafta Tarımsal üretimin gelişim süreci
3. Hafta İktisadi gelişim sürecinde tarımın yeri
4. Hafta Tarımsal üretim; üretim fonksiyonu ve tarımsal ürün arz-talep yapıları
5. Hafta Tarımsal ürün fiyatlarının belirlenmesi süreci
6. Hafta Tarımsal ürünlere devlet müdahalesinin nedenleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Devletin tarıma müdahale biçimleri
9. Hafta Türkiye’de tarımsal üretimin gelişim süreci
10. Hafta Türkiye’de tarımsal üretimin gelişim süreci
11. Hafta Türkiye’de devletin tarıma müdahale biçimleri
12. Hafta Tarımsal ürün dış ticareti
13. Hafta Tarımsal üretimde uluslararası düzenlemeler
14. Hafta Tarımsal İşletmeciliğin tanımı ve İncelediği Konular
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel tarım bilimleri ve tarım bilimlerini öğrenme kolaylığı sağlayan bilgileri öğrenerek, tarımsal üretim tekniklerini temel düzeyde uygular. 3 4 4 4 4
PY2) Ekonomi ile ilgili temel kavram ve kuramları öğrenir, bilir ve tanımlar. 2 2 3 4 4
PY3) Ekonomik teoriler ile tarım ekonomisi ilke ve prensipleri arasında bağlantı kurar, makro ve mikro tarım ekonomisi problemlerinin çözümünde bu ilke ve prensipleri uygular. 4 4 4 3 5
PY4) Tarımsal işletme fonksiyonlarını öğrenir, bilir ve bu fonksiyonlarının yürütülmesi ile ilgili geliştirilmiş teknikleri uygular. 5 3 4 3 4
PY5) Örgütlenme konusunda temel kavramları bilir ve ülkesel düzeyde çiftçi organizasyonlarının yapılandırılması ile ilgili çalışmalarda yer alır. 4 4 3 4 4
PY6) Tarımsal sigorta ve risk yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur, bu bilgileri üreticilere aktarma yetkinliği kazanır. 3 3 4 4 4
PY7) Üreticilere ve ilgili paydaşlara tarımsal bilgi ve tekniklerin aktarımında danışmanlık ve bilirkişilik yapar. 3 3 4 4 3
PY8) Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleri paralelinde sosyal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak yürütür. 3 2 1 5 4
PY9) Ulusal ve uluslararası tarım ürünleri ve girdileri piyasalarını, bu piyasaları etkileyen teknik, ekonomik ve sosyal faktörleri ve uygulanan politikaları bilerek karar alır. 3 4 4 3 4
PY10) Tarım ve kırsal alana ilişkin makro ve mikro sorunları tanımlar, çözümü için bağımsız ve grup halinde araştırma yaparak ilgili verileri toplar, bu verilerin analizinde kullanılan teknikleri öğrenir, bilir ve uygular, elde edilen sonuçları analiz eder, mod 3 4 4 3 4
PY11) Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleri planlar ve yönetir. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri