IKT 207

Makro İktisat I

Dersin Adı: IKT 207 Makro İktisat I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı E. Ünsal, Makro iktisat, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, 2007
Yardımcı Ders Kitabı G.Mankıw, Makroekonomi, Eflatun Yayınevi, 2009
Dersin Amacı Öğrencilerin lisans düzeyindeki makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek.
Dersin Özeti

Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler.

2)Makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilecek ve değerlendirebilirler.

3)İktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilirler.

4)Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilirler.

5)Para ve maliye politikalarının etkilerini göstermek amacıyla basit modeller kullanabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi, gayri safi yurtiçi hasıla(GSYİH), GSYİH hesaplamasının kuralları, reel ve nominal GSYİH, GSYİH deflatörü, diğer gelir ölçüleri
2. Hafta Hayat pahalılığının ölçülmesi, fiyat endeksleri,tüketici fiyat indeksi, üretici fiyat indeksi, örtülü fiyat indeksi, enflasyon oranının ölçülmesi
3. Hafta İşsizlik,işsizliğin ölçülmesi, işsizlik oranı, GSYİH ve Okun Kanunu
4. Hafta Makro iktisadın mikro temelleri, tüketim, Keynes ve tüketim fonksiyonu, Fisher ve zamanlararası seçim, Modigliani ve yaşam döngüsü hipotezi, Friedman ve sürekli gelir hipotezi
5. Hafta Makro iktisadın mikro temelleri,yatırım, sabit yatırım, konut yatırımı, stok yatırım
6. Hafta Para arzı, paranın tanımı, paranın fonksiyonları, para arzının bileşenleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Para talebi,işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talebi, para talebi teorileri
9. Hafta Para politikası,para politikası araçları, para politikası stratejileri, maliye politikası, maliye politikası araçları
10. Hafta Keynesyen sistemler, basit Keynesian model, toplam talebin bileşenleri, denge gelir düzeyi, denge gelir düzeyindeki gelişmeler, çarpan, basit Keynesyen modelde ihracat ve ithalat
11. Hafta Keynezyen sistemler, IS-LM modeli, para piyasasında denge ve LM eğrisi, mal piyasasında denge ve IS eğrisi, IS-LM`in birlikte incelenmesi, IS-LM modelinde denge, IS-LM modelinde para ve maliye politikası analizi
12. Hafta Keynesyen sistemler, açık ekonomide para ve maliye politikası, Mundell-Fleming modeli, eksik sermaye mobilitesi, tam sermaye mobilitesi
13. Hafta Keynesyen sistemler, toplam arz, toplam talep, ücret katılıkları, toplam arz toplam talep modelinde denge, toplam arz toplam talep analizi, toplam arz toplam talep eğrisinde kaymalar
14. Hafta Konjonktürel dalgalanmalar teorileri, ekonomik dalgalanmalara giriş, toplam talep şokları, toplam arz şokları, konjonktürel dalgalanma modelinde para ve maliye politikaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 0 70
Uygulamalı Ders 1 16 0 16
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 1 1 1
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 149
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri