IKT 206

Makro İktisat II

Dersin Adı: IKT 206 Makro İktisat II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Ömer Gürkan
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı .Ünsal, Makro iktisat, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, 2007
Yardımcı Ders Kitabı G.Mankıw, Makroekonomi, Eflatun Yayınevi, 2009
Dersin Amacı Öğrencilere kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ekonomik sorunları analiz edebilme, tanımlayabilme ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirme becerisini kazandırmak; analitik ve eleştirel düşünebilme becerisini kazanmalarını, bunu yazılı ve sözlü olarak aktarabilmelerini sağlamak; iktisat politikası alanındaki temel araştırma konularında
Dersin Özeti

Bu derste makro iktisadi konular ve uygulamalar ulusal ve uluslararası düzeyde incelenerek, sayısal değişkenler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmekte ve makroekonomik performansı arttırma yolları çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Makro ekonominin tarihçesini araştırma alanlarını varsayımlarını ve ekonomik değişkenler ile ilişiklerini ortaya koyabilme

2) Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesini ve ekonomik göstergelerin yorumlarını yapabilme

3) Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesini ve ekonomik kara birimleri ile etkilerini değerlendirebilme

4) Klasik ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve bunların kısa ve uzun vadeli etkilerini tartışabilme

5) Keynesyen ekonomik teori çerçevesinde piyasaları değerlendirme ve makro ekonomik dengelerin etkilerini tartışabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Makroekonomik dengesizlikler, ekonomik krizler ve makroekonomik politikalar
2. Hafta Enflasyon dinamikleri- enflasyonda bekleyişleri yönetmek
3. Hafta İşsizlik dinamikleri- krizde işsizliğin üstesinden gelmek
4. Hafta Büyüme dinamikleri- işsizliği azaltacak büyüme eşiği
5. Hafta Konjonktür teorileri- geleneksel ve modern konjonktür teorilerine giriş
6. Hafta İktisat politikası teorisi- yeni politik iktisat
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Keynesçi iktisat teorisi- Keynesci işsizlik
9. Hafta Klasik-Neoklasik iktisat teorisi
10. Hafta Monetarist iktisat teorisi- Monetarist karşı devrim
11. Hafta Yeni Klasik teori- Rasyonel bekleyişler hipotezi
12. Hafta Yeni Keynesçi teori- Ücret yapışkanlığı
13. Hafta Arz-yanlı iktisat teorisi-
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar. 5 4 4 4 4
PY2) Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır. 4 5 4 5 3
PY3) Ekonomiyi tanımlar. 3 4 5 3 3
PY4) Genel finans konularını yorumlar 5 4 5 4 3
PY5) Ekonomik kuramları tanır. 3 2 5 3 3
PY6) Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar. 5 5 4 4 3
PY7) Türkiye`nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 5 3 3 5 5
PY8) Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir. 5 3 5 5 5
PY9) Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar. 5 4 3 4 5
PY10) Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar. 5 4 2 4 5
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri