IKT 205

Mikro İktisat I

Dersin Adı: IKT 205 Mikro İktisat I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ünsal Erdal M., Mikro İktisat, 8. baskı, İmaj Yayınevi,Ankara, Mart 2010
Yardımcı Ders Kitabı Bulmuş İsmail, Mikroiktisat, Gazi Yayınevi,2008
Dersin Amacı Ekonomi temel anlamda kısıtlı kaynakların sınırsız taleplere etkin olarak dağılımını araştırmaktadır. İktisatçılar kaynakları toprak, emek, sermaye, girişimci ve teknoloji olmak üzere 5 ana başlık altında toplayarak analiz yöntemleri geliştirmişlerdir. Mikro İktisat dersinde bu analizler ve kullanılan yöntemler incelenerek, tüketici davranışlarının üret
Dersin Özeti

Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel olarak analiz edilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

İktisatta modellerin önemini analiz eder.

Tüketici davranışlarının ortaya çıkışını analiz eder.

Üretici davranışlarının ortaya çıkışını analiz eder.

Tüketici ve üretici davranışlarını yorumlar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Arz ve Talep Dengesi
2. Hafta Piyasa Dengesi
3. Hafta Esneklik
4. Hafta Arz ve Talep Esneklikleri
5. Hafta Hükümetlerin Piyasa Müdehaleleri, Taban/Tavan Fiyat Uygulamaları
6. Hafta Tüketici Davranış Teorisi, Ordinal ve Kardinal Faydacılar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Üretim Fonksiyonları, Kısa-Orta-Uzun Vade Üretici Dengeleri
9. Hafta Maliyet. Kısa ve Uzun Vadedeki Maliyet Değişimleri
10. Hafta Piyasalar. Tam Rekabetçi Piyasa
11. Hafta Monopol Piyasası ve Monopolcü Rekabet
12. Hafta Oligopol Piyasalar. Gelir Dağılımı ve Faktör Piyasaları
13. Hafta Toprak ve Emek Piyasası. Sermaye ve Faiz
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar. 4 3 4 3 5
PY2) Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır. 2 3 4 3 4
PY3) Ekonomiyi tanımlar. 4 3 3 4 4
PY4) Genel finans konularını yorumlar. 3 3 4 3 3
PY5) Ekonomik kuramları tanır. 5 3 4 4 4
PY6) Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar. 4 3 4 3 3
PY7) Türkiye`nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 2 3 3 3 3
PY8) Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir. 3 3 3 2 3
PY9) Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar. 2 3 3 4 3
PY10) Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar. 2 4 4 3 3
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 20 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri