IKT 204

Mikro İktisat II

Dersin Adı: IKT 204 Mikro İktisat II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ünsal Erdal M., Mikro İktisat, 8. baskı, İmaj Yayınevi,Ankara, Mart 2010
Yardımcı Ders Kitabı Bulmuş İsmail, Mikroiktisat, Gazi Yayınevi,2008
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mikro iktisat teorisinin temel kavram ve tekniklerinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasıdır. Mikro iktisat II dersi, öğrencilerinin bir önceki dönem aldıkları mikro iktisat I dersinin temel bilgilerine dayanarak, sözkonusu dersin önemli bir kısmını oluşturan çeşitli piyasa yapıları ve bu piyasalarda hanehalkı ve firmaların davranışların
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Dersin tamamlanmasıyla öğrencilerin, üretim teknolojisi ve maliyetlerini öğrenir.
 

2-Dersin tamamlanmasıyla öğrencilerin,Farklı piyasa yapılarının özelliklerini ve bunların firma davranışı üzerindeki sonuçlarını gösterir.

3-Dersin tamamlanmasıyla öğrencilerin,dışsallıklar, kamu malları ve bilgi asimetrileri gibi, eksik rekabet dışındaki diğer piyasa başarısızlıklarını kavramış olmaları beklenmektedir.

4-Genel mikro iktisat teorisi hakkında bilgi verir.

5-Mikro iktisat öğretisini kullanarak gerçek yaşamdaki ekonomik olay ve sorunlara ilişkin fikir oluşturabilme , yorum yapabilme ve çözüm üretebilme becerisine sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Fiyat Kuramı
2. Hafta Talep Fonksiyonu-Talep Esnekliği
3. Hafta Arz Fonksiyonu- Arz Esnekliği
4. Hafta Piyasa fiyatının oluşumu
5. Hafta Piyasa fiyatının değişimi
6. Hafta Talep kuramı ve tüketici dengesi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Bütçe sınırlaması
9. Hafta Üretim kuramı ve firma dengesi
10. Hafta Maliyet Fonksiyonu
11. Hafta Tam rekabet piyasası
12. Hafta Denge kararlılığı
13. Hafta Cobwerb Teoremi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar. 4 3 3 3 5
PY2) Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır. 3 4 4 4 5
PY3) Ekonomiyi tanımlar. 3 5 2 4 3
PY4) Genel finans konularını yorumlar 4 5 3 3 3
PY5) Ekonomik kuramları tanır. 5 4 3 5 4
PY6) Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar. 5 4 3 2 5
PY7) Türkiye`nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. 4 5 3 4 5
PY8) Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir. 1 3 4 4 3
PY9) Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar. 3 3 5 3 3
PY10) Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar. 4 3 4 4 4
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 8 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri