IKT 104

İktisada Giriş II

Dersin Adı: IKT 104 İktisada Giriş II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlker Parasız, İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, 2008
Yardımcı Ders Kitabı İlker Parasız, Keynes ve Keynes Sonrası Makro Ekonomi, Ezgi Yayınevi, 2011
Dersin Amacı Bu dersin amacı, makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğrenmek
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler iktisadın temel konularını kavrayabilecektir
  2. Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir
  3. Öğrenciler makroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir
  4. Öğrenciler iktisadın temel kavramlarını doğru ve yerinde kullanabilecektir
  5. Öğrenciler temel makroiktisat konularını anlayabilecektir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ, MAKRO EKONOMİK FAALİYETLERİN ÖLÇÜLMESİ
2. Hafta TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ ve MAKRO EKONOMİK ANALİZ: ULUSAL GELİR HESAPLARI VE TAHMİN METODLARI, TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONU
3. Hafta TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ ve MAKRO EKONOMİK ANALİZ:YATIRIM VE YATIRIM FONKSİYONU,ULUSAL GELİR VE DENGE, ENFLASYONİST VE DEFLASYONİST AÇIK
4. Hafta IS/LM ANALİZİ, MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞANLI DENGE, CC/LM
5. Hafta PARANIN TANIMI, FONKSİYONLARI VE EKONOMİDE ROLÜ ve FINANSAL SİSTEM
6. Hafta ENFLASYON
7. Hafta İSTİHDAM, İŞSİZLİK: PHİLİPS EĞRİLERİ, TAYLOR EĞRİLERİ
8. Hafta Arasınav
9. Hafta KLASİK ve KEYNESGİL TEORİ, MONETARSİT
10. Hafta YENİ KLASİK VE YENİ KEYNESYEN İKTİSAT
11. Hafta EKONOMİK DALGALANMALAR TEORİLERİ
12. Hafta MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: PARA, MALİYE POLİTİKALARI
13. Hafta MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: GELİRLER POLİTİKALARI, ARZ-YANLI POLİTİKALAR, YENİ MAKRO EKONOMİK UZLAŞI
14. Hafta ULUSLAR ARASI TİCARET TEORİSİ, DÖVİZ KURU, ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DIŞ DENGE
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 3 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 4 0 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri