IKT 101

İktisada Giriş

Dersin Adı: IKT 101 İktisada Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Kaptan Kaptangil
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Dinler, Z. 2007; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 13. Baskı, Bursa
Yardımcı Ders Kitabı Ünsal, E. M. 2005; Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara
Dersin Amacı Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğrenmek.
Dersin Özeti

İktisat nedir, piyasa nedir, arz-talep, iktisadın temel prensipleri, tüketici davranışları.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler iktisadın konularını kavrayabilecektir
  2. Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir
  3. Öğrenciler mikroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir
  4. Öğrenciler iktisadın temel kavramlarını doğru ve yerinde kullanabilecektir
  5. Öğrenciler temel mikroiktisat konularını anlayabilecektir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30 30
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta EKONOMİ BİLİMİNİN TEMELLERİ, EKONOMİK SORUNLAR ve KAVRAMLAReri,
2. Hafta TALEP, ARZ ve PİYASA MEKANİZMASI TALEP ve ARZ ESNEKLİĞİ, DİĞER ESNEKLİK ÖLÇÜTLERİ, KİNG YASASI, TABAN VE TAVAN FİYAT UYGULAMALARI
3. Hafta EŞİTLİK VE ETKİNLİK, HÜKÜMETİN PİYASALARDAKİ EYLEMLERİ, KÜRESEL PİYASALAR
4. Hafta TALEP, FAYDA TÜKETİCİ TEORİSİ
5. Hafta ÜRETİM ORGANİZASYONU VE MALİYETLER
6. Hafta REKABETÇİ PİYASADA ARZ VE FİYATLAMA, MONOPOL
7. Hafta EKSİK REKABET PİYASALARI: OLİGOPOL, MONOPOLLU REKABET PİYASASI
8. Hafta Arasınav
9. Hafta TAM GİRİŞLİ ÇIKIŞLI PİYASA
10. Hafta GELİR BÖLÜŞÜMÜ: ÜCRET, FAİZ,KAR,RANT
11. Hafta GELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜ, GELİR DAĞILIMI VE EŞİTSİZLİK, EŞİTSİZLİK VE ETKİNLİK İLİŞKİSİ
12. Hafta KAMU TERCİHİ TEORİSİ PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
13. Hafta BELİRSİZLİK VE BİLGİ
14. Hafta PİYASALARDA REGÜLASYON, ÖZELLEŞTİRME
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 3 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 4 0 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 22
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri