ICM306

Mobilya Tasarımı

Dersin Adı: ICM306 Mobilya Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı http://www.boonesantiques.com/inventory.html.seating
Yardımcı Ders Kitabı http://www.designboom.com, http://www.franceantique.com, http://www.dezignare.com/newsletter, http://www.bullin.co.uk
Dersin Amacı Mobilya tarihi dersinde verilen teorik bilgilerin ışığı altında öğrencilerden özgün mobilya tasarımları istenmektedir. Tasarımların küçük ve tek birimde (Sandalye, tabure, sehpa, . . . . vb) çözülebilir olmasına dikkat edilmektedir. Sonuçta dersin amacı öğrenciyi 1/1 uygulamaya yönlendirmek ve bu yönde deneyimler kazandırmaktır. Fakat olayın ekonomik bo
Dersin Özeti

Antik Mısır'dan günümüze kadar mobilya tarihinin kısaca özetlenmesiMobilya tasarımlarının irdelenmesi.Mobilya disiplinlerinin irdelenmesi.Mobilya konseptleri ve metodlarının irdelenmesi. Mobilya tasarımlarının perspektif çizimlerinin yapılması. Mobilya tasarımlarının detaylandırılması. Mobilya tasarımlarının modellenmesi. Mobilya kaplamaları, aksesuar, birleşim detayları, tekstil gibi konularda öğrencilerin deneyim kazanmasına çalışılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.antik dönemden günümüze mobilyaların özelliklerini hatırlayabilecektir.

2. mobilya tarihi dersinde verilen teorik bilgilerden faydalanarak mobilya tasarlayabilecektir.

3. mobilya tarihi dersinde verilen teorik bilgilerden faydalanarak mobilya tasarımlarını sorgulayabilecektir.

4. tasarlamış oldukları mobilyaların detaylarını çözümleyebilecektir.

5. biçim-form, malzeme, detaylar yönünden tasarlamış oldukları mobilyaları geliştirebilecektir.

6.verilecek konularla ilgili sunum hazırlayıp, sözel ve yazılı olarak ifade edebilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 7 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 5
Proje/Sunum/Seminer 1 15
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mobilya Tasarımına giriş: Mobilya tasarımına ait bilgilerin verilmesi
2. Hafta Araştırma: Görsel Mobilya araştırmaları
3. Hafta Konsept: Mobilya çeşidinin ve konseptinin belirlenmesi
4. Hafta Kritik: Çizim öncesi çalışmaların görülmesi,kritikler
5. Hafta Kritik: Çizim öncesi çalışmaların görülmesi,kritikler
6. Hafta Eskiz: Mobilya tasarımın eskiz çalışmalarının görülmesi ve tavsiyeler, maket
7. Hafta Eskiz: Mobilya tasarımın eskiz çalışmalarının görülmesi ve tavsiyeler,maket
8. Hafta Çizim: Mobilya tasarımın çizimlerin görülmesi, kritikler
9. Hafta Render: Mobilya tasarımın renderlerin görülmesi, kritikler
10. Hafta Render: Mobilya tasarımın renderlerin görülmesi, kritikler
11. Hafta Ödev+Sunum
12. Hafta Malzeme: Mobilya tasarımda malzeme önerilerin tartışılması , kritikler
13. Hafta Detaylar: Mobilya tasarımın detaylarının görülmesi , kritikler
14. Hafta Sunum: Yapılan mobilyaların sunum paftalarının tartışılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 4 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 7 0 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 30 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 7 0 2 14
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 0 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri