ICM121

İç Mimari Tasarıma Giriş I

Dersin Adı: ICM121 İç Mimari Tasarıma Giriş I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Neufert, E., 1983, Yapı Tasarımı Genel Bilgileri, Güven Yayıncılık, İstanbul 2. Şahinler, O., Kızıl, F., 1982, Mimarlıkta Teknik Resim, Yay yayıncılık Tic. Ltd. Şti, İstanbul 3. Hasol, D. , 1979, Mimarlık Sözlüğü, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Denel, B., 1981, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara 2. Gürer, L., 1992, Görsel Sanat Eğitimi ve Mekan / Form, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul 3. O dönem çalışılan konuya yönelik, öğretim üyesi tarafından önerilecek diğer mak
Dersin Amacı Tasarım ve iç mimarlık hakkındaki genel kavramların ezberden uzak dinleme- katılma- düşünme- araştırma- anlama- aktarma- yorum yapabilme becerileriyle edinilmesi, mimari iletişim dilinin kazandırılması, iç mekan kavramı, mekan elemanları, mekan türleri gibi temel kavramsal alt yapıların verilmesi; iç mekan tasarım yolları, bilgi toplama, araştırma, anal
Dersin Özeti

Yaratıcılık-tasarım, karşıtlık/zıtlık, denge, soyutlama, yüzey ve mekan, eskiz kavramlarının anlatılması ve bu kavramlarla ilgili uygulamalar yapılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-  tasarım, yaratıcılık, soyutlama, düzlem, yüzey, mekan gibi temel kavramları tanımlayabilecekler.

2-  herhangi bir tasarım problemi karşısında yaklaşım geliştirme ve problem çözme tekniklerini uygulayabilecekler.

3-  bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirebilecekler.

4-  bir grup karşısında sunum yapabilme becerilerini test edebilecekler.

5-  eskiz, 2 ve 3 boyutlu çizimler, 2 ve 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme.
2. Hafta Uygulama:Hayallerindeki odanın serbest el çizimi Ödev: Kendi odalarının serbest el çizimi Yazı yazma tekniklerinin anlatılması Uygulama:Kendi özgeçmişlerinin, yazı yazma tekniği ile anlatımı
3. Hafta Kolaj kavramının anlatılması. Uygulama: Gazete kağıtlarını kullanarak herhangi bir konu hakkında kolaj çalışması yapmak (35x50 cm`lik resim kağıdına). Ödev: Seçilen bir sanatçının tanımının kolaj tekniği yapılması (35x50 cm`lik resim kağıdına istenilen ma
4. Hafta Soyutlama kavramının anlatılması. Uygulama: Seçilen bir hayvan ve bir eşyanın soyutlamasının yapılması (17x15 cm`lik resim kağıdına kurşun kalemle) Ödev: Seçilen 7 objenin 5 farklı aşamada soyutlanması (35x50 cm`lik resim kağıdına kurşun kalem ile)
5. Hafta Uygulama: Seçilen herhangi bir kavramın soyutlanarak üç boyutlu anlatılması (30x30 cm`lik hacim içerisinde kumaş, tül, fon kartonu vb. gibi malzemeler kullanarak)
6. Hafta Tasarım-Yaratıcılık kavramlarının anlatılması. Uygulama: Doğada var olan herhangi bir canlı ya da nesne seçilerek, anolojik tasarım yaklaşımıyla `oturma birimi` tasarımı. (Her türlü malzemeden yararlanarak 20x20 cm`lik strafor altlığa yerleştirilmesi)
7. Hafta Tartışma ve değerlendirme: Anolojik yaklaşımla yapılan `oturma birimi` tasarımlarının öğrenciler tarafından sunumu, tasarımlar üzerinde eleştiri ve yorumlar.
8. Hafta Yüzey ve Mekan kavramlarının anlatılması. Uygulama: Yarı açık mekan tasarımı (A4 boyutunda 1mm. maket kartonu istenilen ölçüde 6 parçaya bölünecektir. Herhangi bir parça artmayacak ya da eklenmeyecek, en az 1 adet eğrisel ya da en az 1 adet doğrusal yüzey
9. Hafta Eskiz kavramının anlatılması. Uygulama: yakın çevredeki herhangi bir açının görsel izlenim eskizini çizilmesi (A3 boyutunda resim kağıdına, kurşun kalem kullanarak)
10. Hafta Dönem Projesi konusunun belirlenmesi ve bilgilendirme: Park içerisinde konumlanması planlanan `Mini Kütüphane` tasarımı.
11. Hafta Mini Kütüphaneler hakkında yapılan ön araştırmaların öğrenciler tarafından sunulması. Uygulanmış örnek projelerin değerlendirilmesi ve ilk tasarım eskizlerinin yapılması.
12. Hafta Öğrenci projelerinin önerilerinin değerlendirilmesi, eleştiriler doğrultusunda önerilerin geliştirilmesi.
13. Hafta Geliştirilen projelerin teknik çizimlerinin yapılması ve değerlendirilmesi. Eksiklerin belirlenmesi ve tamamlanması.
14. Hafta Projelerin son hallerinin final teslimine yönelik değerlendirilmesi. Eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 3 5 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 5 4 5 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 5 3 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 4 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 5 1 1
PY11) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanır 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 14
Ödevler 7 0 5 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 4 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 138
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri