ICM 468

Endüstrıyel Ürün Tasarımı

Dersin Adı: ICM 468 Endüstrıyel Ürün Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Beril BAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Slack, L., What is Product Design Baxter, M., Product Design : Practical Methods for Systematic Development of New Product Ulrich, K.T., Eppinger, D., Product Design and Development Eissen, K., Steur, R., Sketching : Drawing Techniques for Product Designe
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin 4 yıllık mesleki öğrenimi/eğitimi süresince ve sonrasında profesyonel meslek yaşantısı boyunca ihtiyaç duyacağı temel endüstri ürünleri tasarımı ‘nosyonu’nun kazandırılması
Dersin Özeti

Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinde, ürünün problem tanımı ve yaratıcı fikirden seri üretime kadar yaptığı yolculuğun tüm aşamalarının teorik ve uygulamalı incelenmesi  Yaratıcı düşünce  Problem tanımlama  Kavramsal tasarım  Fikir çizimleri  Eskiz ve biçim geliştirme  3 Boyutlu modelleme ve üretim

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Endüstri tasarımı mesleğinin esasların kavranması

2.Tasarım terminolojisinin doğru şekilde öğrenilmesi ve kullanılması

3. Fikirden ürüne tasarım sürecinin her aşamasının, ve bu aşamaların birbirleriyle olan ilişkisinin algılanması

4.Tasarım geliştirme sürecinde kullanılan beceri, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Endüstri Ürünleri Tasarımı nedir? Mesleğin ve kapsamının tanımı, Endüstri ürünleri tasarımcısı kimdir? Görev tanımı ve sorumlulukları
2. Hafta Temel kavramlar, mesleki terminoloji, endüstri ürünleri tasarımının diğer disiplinlerle olan etkileşiminin incelenmesi
3. Hafta Beyin fırtınası ve ‘Mindmap’ egzersizler
4. Hafta Internet ve Kütüphane üzerinden ‘tematik araştırma’ ödevi
5. Hafta Eskiz yapma ve biçim arama egzersizi, eskiz ödevi
6. Hafta Ürün anlatım egzersizleri
7. Hafta Ürün anlatım egzersizleri
8. Hafta Ürün anlatım egzersizleri
9. Hafta Tasarım geliştirme süreci, tasarım alternatiflerinin oluşturulması
10. Hafta Tasarım geliştirme süreci, tasarım detaylarının oluşturulması
11. Hafta Tasarım geliştirme süreci, model yapımı egzersizi
12. Hafta Tasarım geliştirme süreci, model yapımı egzersizi
13. Hafta Tasarım sunum egzersizleri, pafta hazırlanması, şablon hazırlanması, sunumda teslim edilmesi gereken pafta ve modellerin tespiti
14. Hafta Final teslim öncesi son kritikler, tahsih ve soruların cevaplanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 8 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 9 0 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri