ICM 462

Fuar Alanları ve Stant Tasarımı

Dersin Adı: ICM 462 Fuar Alanları ve Stant Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Hüseyin KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Fuar Stand Tasarımı 2003, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, Isbn: 9758599194
Yardımcı Ders Kitabı Özkaya, M. 2000; Aydınlatma Tekniği, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, Isbn: 975511104
Dersin Amacı Stant tasarımı konusunda, sergilenecek olan ürün yada hizmetin niteliğine ve üretici firmanın misyonuna paralel olarak fonksiyonel ve formel kurguları oluşturabilme, bu anlamda elde edilen strüktürü eş zamanlı olarak estetik bir bütüne ulaştırabilme becerisinin öğrencilere kazandırılması.
Dersin Özeti

Kavramlar: stand, fuar ve sergi, fuar standıSergi ve fuar kimliğinin tarihsel gelişimiFuar temaları: tema nedir, expo nedir, exponun amacı nedir, expo çerçevesinde tema, nasıl saptanır, expo, şehrin kültürel ve ekonomik yaşamına nasıl etki eder, tarihte expolarStand sınıflandırmaları: organizasyon biçimine göre, organizasyon yerine göre, organizasyon alanının durumuna göre, ada parsel durumuna göre, standın konumuna göre, standın giriş / çıkışlarına göre, standın planlamasına göre, standın kat adedine göre, standın hareket özelliklerine göre, standın tasarım sistemine göre (modüler sistemler / serbest sistemler) , standın tasarım yaklaşımına göre, katılımcı firma isteklerine / amaçlarına göre, marka katılımına göreStandı oluşturan parçalar (stand yapısı) : yüzeyler, bankolar, odalar, alanlar, standı oluşturabilecek yapısal elemanlar, stant malzemeleri, stand çalışanları, stand ziyaretçileri, stand aktiviteleri, Kurumsal kimlik kavramı: kurumsal kimlik, kurumsal kimliğin firmaya sağladıkları, kurumsal kimlik kapsamındaki diğer kavramlarLojistik kavramı, geçmişi, lojistik alanlarıStand tasarım firma yapıları: tasarımcı firma çalışanları, tasarım firmalarının iş akışı Fuar standı tasarımında kavramsal tasarım yaklaşımıİyi bir stand tasarımında bulunması gereken özelliklerİyi bir stand tasarımı için fuara katılan firma açısından yanıtlanması gereken öncül sorularİyi bir stand tasarımı için tasarımcı firmalar açısından yanıtlanması gereken öncül sorular

Dersin Öğrenim Çıktıları

sergi ve fuar kimliğinin tarihsel gelişimini ve konu ile ilgili temel kavramları (satand, fuar, sergi, kurumsal kimlik, lojistik) hatırlayabilecekler.

 farklı parametrelere göre stant'ları birbirinden ayırt edebilecekler

 stant'ı oluşturan parçaları listeleyebilecekler.

 fuar stant'ı tasarımında kavramsal (conceptional) tasarım yaklaşımları önerebilecekler.

 iyi bir stant tasarımında bulunması gereken özellikleri kendi tasarımlarında kullanabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kavramlar: Stand, fuar ve sergi, fuar standı, Sergi ve fuar kimliğinin tarihsel gelişimi
2. Hafta Fuar temaları: tema nedir, expo nedir, exponun amacı nedir, expo çerçevesinde tema, nasıl saptanır expo, şehrin kültürel ve ekonomik yaşamına nasıl etki eder, tarihte expolar.
3. Hafta Stand sınıflandırmaları: organizasyon biçimine göre, organizasyon yerine göre, organizasyon alanının durumuna göre, ada parsel durumuna göre, standın konumuna göre, standın giriş / çıkışlarına göre, standın planlamasına göre, standın kat adedine göre, sta
4. Hafta Standı oluşturan parçalar (stand yapısı) : yüzeyler, bankolar, odalar, alanlar, standı oluşturabilecek yapısal elemanlar, stant malzemeleri, stand çalışanları, stand ziyaretçileri, stand aktiviteleri.
5. Hafta Kurumsal kimlik kavramı: kurumsal kimlik, kurumsal kimliğin firmaya sağladıkları, kurumsal kimlik kapsamındaki diğer kavramlar
6. Hafta Lojistik kavramı, geçmişi, lojistik alanları
7. Hafta Stand tasarım firma yapıları: tasarımcı firma çalışanları, tasarım firmalarının iş akışı
8. Hafta Fuar standı tasarımında kavramsal tasarım yaklaşımları
9. Hafta İyi bir stand tasarımında bulunması gereken özellikler
10. Hafta Stand proje uygulaması için konu seçimi, konu hakkında araştırma yapılması
11. Hafta Stand proje uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun sunumu.
12. Hafta Stand proje uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun geliştirilmesi.
13. Hafta Stand proje uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun geliştirilmesi.
14. Hafta Stand proje uygulaması için seçilen, araştırılan ve geliştirilen konunun son halinin sunulması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 8 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 9 0 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri