ICM 459

Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi

Dersin Adı: ICM 459 Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim elemanın kendi ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Arcan, E.,Evci,F.,Mimari Tasarıma Yaklaşım,İki Yayınevi, İstanbul, 1992, Özer,F.,Çağdaş Mimari Dizaynlamada Tarihsel Sürekliliğin Değerlendirmesi, İTÜ.Matbaası, İstanbul, 1982
Dersin Amacı Bu ders İç mekanın oluşumuna katılan tüm bileşenlerin ilişkilerini çeşitli ölçeklerde araştıran, bu mekanlarda insan boyutları ve gereksinimleri sağlamak amacıyla iç mekan ve dış mekan ilişkisini birlikte düşünme becerisi veren bir disiplindir. Mimari mekan ve bu mekana katılan bileşenler hakkında atölye çalışmalarıyla bilgilenme sağlamak, öğrenciye iç
Dersin Özeti

1. Hafta : İnsan: insan boyutları, antropometrik boyutlar,duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar 2. Hafta : Antropometri: vücüt ölçüleri , statik antropometrik boyutlar, dinamik antropometrik boyutlar 3. Hafta : Ergonomi : İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri 4. Hafta : İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık , kişisel uzaklık,kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir 5. Hafta : Mekan: tanımı, kavramı, tarihi, oluşumunu etkileyen koşullar 6. Hafta : Mekan türleri: mimari mekan, doğal mekan, kentsel mekan,mekan çeşitleri; iç mekan dış mekan, kapalılıklarına göre mekanlar;kapalı, açık, yarı kapalı mekanlar , kullanımlarına göre mekanlar, 7. Hafta : Mekan düzenleme ilkeleri ve organisazyonu; oranlama, sıralama,ritm, 8. Hafta : Arasınav 9. Hafta : Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar 10. Hafta : Mekan sınır öğeleri; duvar, renk, merdiven,.. 11. Hafta : Mekan örgütlemesi: Farklı işlevdeki mekandaki mobilya ile örgütleme ilkeleri 12. Hafta : Mekan ve Algı; mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü ve algısını etkileyen faktörler 13. Hafta : Mekan ve renk ; renk psikoloji, mekanda renk kullanımı 14. Hafta : Mekan ve doku; mekanda farklı malzeme dokuları, kullanımları ve algılaması

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler mekan tanımı, kavramı ve tarihini anlatacaklar (Bilgi)

 Öğrenciler verilen araştırma konularını hazırladıkları sunumlarla bilgileri derleyecek ve özetleyecektir (Kavrama)

 Öğrenciler hazırladıkları sunumlarla kendilerini sözlü ve yazılı ifade etme yetkisine sahip olacaktır.(Kavrama)

 Öğrenciler mezun olduklarında ders için verilen bilgi ve görsel sunum örnekleri projelerinde kullanabileceklerdir. ( Uygulama)

 Öğrenciler verilen bilgiler görsel sunumlarla pekiştirilmesi ve sınıf içinde beyin fırtınaların uygulanması ile eleştirme yetkisi sahip olacaklar ( kavrama/analiz

 Öğrenciler projelerinde insanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik boyutlara göre tasarlayacaklarıdır ( sentez)

 Öğrenciler iç mimari tasarımlarında, insan gereksinmelerini karşılayan mekanlar tasarlayacaklardır. (sentez)

 Öğrenciler iç mekan tasarımında geçmiş mekan kavramlarına atıfta bulunarak tasarlayacaklardır. (Sentez)

 Öğrenciler projelerinde mekanda doğru renk ve malzeme seçimleri yapabilecektir. (Sentez)

 Öğrenciler bütün bilgileri lisans dönemi projelerde ve mezun olduklarında projelerin çözümlenmesinde etkili olacaktır ( Analiz)

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş. İnsan ve Mekan ilişkisi.
2. Hafta İnsan: insan boyutları, antropometrik boyutlar,duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar
3. Hafta Ergonomi : İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri
4. Hafta İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık , kişisel uzaklık,kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir
5. Hafta Mekan: tanımı, kavramı, tarihi, oluşumunu etkileyen koşullar
6. Hafta Mekan türleri: mimari mekan, doğal mekan, kentsel mekan,mekan çeşitleri; iç mekan dış mekan, kapalılıklarına göre mekanlar;kapalı, açık, yarı kapalı mekanlar , kullanımlarına göre mekanlar,
7. Hafta Mekan düzenleme ilkeleri ve organisazyonu; oranlama, sıralama,ritm
8. Hafta Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar
9. Hafta Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar
10. Hafta Mekan sınır öğeleri; duvar, renk, merdiven,..
11. Hafta Mekan örgütlemesi: Farklı işlevdeki mekandaki mobilya ile örgütleme ilkeleri
12. Hafta Mekan ve Algı; mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü ve algısını etkileyen faktörler
13. Hafta Mekan ve renk ; renk psikoloji, mekanda renk kullanımı
14. Hafta Mekan ve doku; mekanda farklı malzeme dokuları, kullanımları ve algılaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri