ICM 458

Vitrin Tasarımı

Dersin Adı: ICM 458 Vitrin Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Mun, D., 1981, Shops A Manual of Planning and Design, The Architectural Pres, London. 2. Pegler, M. 2006; Store Windows, Visual Reference Publications, New York
Yardımcı Ders Kitabı 1. Soto, P. 2002; Shop Window Design, Loft Publications, Barcelona
Dersin Amacı Mekansal bir düzenleme olarak vitrini; fonksiyonel ve estetik düşünme ile tasarlama becerisinin geliştirilmesidir.
Dersin Özeti

Vitrin çeşitleri, tarihçesi, vitrin için konsept tasarım, vitrin tasarım analizleri; mekânsal düzenleme- iletişim kavramları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Vitrinin tarihsel gelişimi ve konu ile ilgili temel kavramlar

2. Farklı tasarım parametrelerine göre vitrinleri birbirinden ayırt edebilmek

3. Uygulanmış vitrin örneklerini analiz ederek, örneklerden olumlu ve olumsuz çıkarımlar yapabilmek

4. Vitrini, kurum imajı, mağaza konsepti ve tüketici davranışlarına göre tasarım kriterlerini ortaya koyabilmek

5. İyi bir vitrin tasarımını kavrayabilmek ve bunu kendi tasarımına aktarabilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması. Öğrencilerin gördükleri ve deneyimledikleri vitrin mekânları hakkında konuşma
2. Hafta Vitrin tasarımının önemi, çeşitleri ve tasarım parametrelerinin ile tarihsel sürecin anlatılması
3. Hafta Vitrinlerde kavramsal ve konsept tasarımlar hakkında bilgi verilmesi
4. Hafta Yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının "konsept geliştirme" kavramına göre analizinin yapılması
5. Hafta Yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının "mekânsal düzenleme" kavramına göre analizinin yapılması
6. Hafta Yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının "malzeme seçime ve aydınlatma- renk" kavramına göre analizinin yapılması
7. Hafta Yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının "iletişim" kavramına göre analizinin yapılması
8. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için konu seçimi, konu hakkında araştırma yapılması ve teknik gezi yapılması
9. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun araştırılması ve "konsept geliştirme" ile ilgili bilgilerin tasarıma aktarılması
10. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun araştırılması ve "mekânsal düzenleme" ile ilgili bilgilerin tasarıma aktarılması
11. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun araştırılması ve "malzeme seçime ve aydınlatma- renk" ile ilgili bilgilerin tasarıma aktarılması
12. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun araştırılması ve "iletişim" ile ilgili bilgilerin tasarıma aktarılması, konunun geliştirilmesi
13. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun geliştirilmesi
14. Hafta Gruplar şeklinde yapılacak vitrin tasarımı uygulaması için seçilen ve araştırılan konunun son halinin sunulması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 8 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 9 0 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri