ICM 457

Estetik

Dersin Adı: ICM 457 Estetik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. H. Beril BAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Tunalı, İ., 1979, Estetik, Bahar Matbaası, İstanbul 2. Şentürer, A., 1995 , Mimaride Estetik Olgusu, İTÜ Baskı Atölyesi 3. Gençosmanoğlu Beşgen, A. , 2001, Estetik ve Mimarlıkta Kavram, Kavramsal Analiz, Kavramlaştırma / 1980 Sonrası Mimarlık Ür
Yardımcı Ders Kitabı Ustaömeroğlu, A. , 1998, Mimari Analiz İçin Temal Tasarım Öge ve İlkelerinin Kullanımı İle Oluşturulan Estetik ağırlıklı Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Soğancı, Ö., Aydoğan, E., 2014
Dersin Amacı Estetik ve mimarlık arasındaki ilişkinin tartışılması; sosyal, kültürel ve gündelik yaşamda, mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde, tasarımın her adımında, estetiğin varlığının, öneminin ve yerinin vurgulanması.
Dersin Özeti

Ergonomi biliminin tanımı, kapsamı, tarihsel süreci ve ilişkili olduğu disiplinler.

Ergonomik çalışma ortamı

İnsan ölçüleri ve antropometrik yaklaşım

İç mekanda ergonomi

Konutta ergonomi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-    tarihsel değişim-gelişim sürecinde estetik kavramını sorgulayabilecekler.

2-    tarihsel değişim-gelişim sürecinde güzel  kavramını sorgulayabilecekler.

3-   süje ve obje kavramlarının estetik algılamada işlevini tanımlayabilecekler.

4-    estetik algılamada birincil duyuları, görme ve işitme duyularının haz alma olayına katılmasını test edebilecekler.

      5-    herhangi bir mimari ürünün duyusal, simgesel ve biçimsel estetik analizini yorumlayabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, içeriğin açıklanması.
2. Hafta Bilim olarak estetik, estetik biliminin doğuşu Tarihsel süreçte estetik yaklaşımları Estetiğin konusu ve kapsamı Estetik tavırlar Estetik haz, estetik hoşlanma
3. Hafta Güzel kavramı, doğada güzellik, sanatta güzellik Geçmişten günümüze güzel Güzelin nitelikleri Güzel / Hakikat / İyi / Yüce / Hoş İlişkisi
4. Hafta 20. yy estetik kuramları Estetik tavır ve duygu Özdeşleyim
5. Hafta Sanat ve mimarlık Mimarlık ve diğer sanatlar arasındaki ilişki Mimarlık ve estetik ilişkisi
6. Hafta Duyum ve algı Algılama süreci Algıyı etkileyen faktörler Algının özellikleri
7. Hafta Mekansal algı, işitsel, dokunsal, kokusal, boyutsal ve görsel algı Estetik açıdan sanat, mekansal çözümlemeler Farklı sanat eserleri üzerinden estetik değerlendirmeler
8. Hafta Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Biçimsel estetiğe giriş; kompozisyon , ritim / tekrar, uygunluk / zıtlık, koram, ölçü / oran kavramları; mimarlıkta biçimsel estetik üzerine tartışma.
9. Hafta Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Biçimsel estetik; egemenlik / denge / birlik ve gestalt kavramları; mimarlıkta biçimsel estetik üzerine tartışma.
10. Hafta Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Simgesel estetiğe giriş; simge, imaj, anlam, simgesel anlam kavramlarına giriş; bina biçimi, mekansal biçimlenmeler, malzemeler, aydınlanmanın öz yapısı, bünyesel renk kavramı; mimarlıkta simgesel estetik üzeri
11. Hafta Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Duyusal estetik; duyum, haz kavramları; mimarlıkta duyusal estetik üzerine tartışma. Geçmişten günümüze mimari eserler üzerinden estetik değerlendirme
12. Hafta Öğrencilerin ödev sunumları, ödevlerin tartışılması, değerlendirilmesi
13. Hafta Öğrencilerin ödev sunumları, ödevlerin tartışılması, değerlendirilmesi
14. Hafta PROJE TESLİM HAFTASI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 3 5 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 4 5 5 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 5 3 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 5 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 5 1 1 1 1
PY11) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanır 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 14
Uygulamalı Ders 14 0 2 14
Ödevler 7 0 0 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 4 14
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 115
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri