ICM 456

Engelliler İçin Tasarım

Dersin Adı: ICM 456 Engelliler İçin Tasarım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Tavşan, F.,Engeller için Mekan Tasarımı Ders Notu
Yardımcı Ders Kitabı 1. Aydemir I. Özürlüler için fiziksel çevre düzenlemesi ve özel binalar. MEB semineri. Ankara 10/14 Ekim1993 2. Özürlü kişilere uyarlanmış yapı. SN 521 500 normlarıyla ulaşılabilirlik klavuzu (1. basım) İstanbul 2001 3. Kaplan E. Uyarlanabilir konutlarda
Dersin Amacı Bu dersinin amacı , engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekanlar tasarlamaktır. Evrensel Tasarım anlayışı kapsamında her yaş grubunda insanın iç ve dış mekânlarda engelsiz olarak yaşabilmesi için gerekli bilincin geliştirilmesini hedeflenmektedir. Ders içi uygulamalarla bilgiler pekiştirilmeye çalışılacaktır.
Dersin Özeti

EVRENSEL TASARIM Tanımı, Tarihi ENGELLİ Engelli Kavramı,Tanımı,Engellilik Nedenleri, Engelli Sınıflandırılması, Engelli Konut ve Çevresel Gereksinimleri, Engelli ve Ulaşabilirlik Sorunları, Engelli psikolojisi. ENGELLİ VE YASALAR-YÖNETMELİKLER Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yasalar ENGELLİ VE ERGONOMİ Ergonomik Ölçütler ENGELLİ VE MEKÂN Diş Mekan :Otoparklar, Kaldırımların Düzenlenmesi         İç Mekan:Yaşama, dinlenme, Çalışma, hizmet ve ıslak mekan Tasarımı Sirkülayon Alanları: Bina İçi Ulaşım:Merdivenler, Asansörler, Koridorlar, Rampalar Ve Sahanlıklar. ENGELLİ VE ULAŞIM Bina Dışı Ulaşım:Üst Geçitler, Merdivenler, Rampalar Toplu Taşıma: Özel ve Toplu Taşıtlarla Ulaşım ENGELSİZ MEKÂN Tasarımda Özel Tasarımlar: Engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekan tasarımları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    engelli ergonomik ölçüleri bilecekler.

2.    engelli yaşamı ve problemlerine dair duyarlılık ve bilinç kazanacaklardır            

3.    engelliler ile ilgili yasaları bilecekler.

4.    evrensel tasarım kriterlerini, engelli insanlar için tasarım yapabilme becerisi kazanacaklar.

      5.    engellilerle ilgili daha duyarlı bir tasarımlar anlayışına sahip olacaklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş. Ders Programının tanıtılması.
2. Hafta EVRENSEL TASARIM-Tanımı,Tarihi. ENGELLİ-Engelli Kavramı, Tanımı,Engellilik Nedenleri, Engelli Sınıflandırılması.
3. Hafta ENGELİ- Engelli Konut ve Çevresel Gereksinimleri, Engelli ve Ulaşabilirlik Sorunları, Engelli psikolojisi.
4. Hafta ENGELLİ VE YASALAR-YÖNETMELİKLER-Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yasalar
5. Hafta ENGELLİ VE ERGONOMİ-Ergonomik Ölçütler
6. Hafta ENGELLİ VE MEKÂN- Diş Mekan :Otoparklar, Kaldırımların Düzenlenmesi
7. Hafta ENGELLİ VE MEKÂN- İç Mekan:Yaşama, Dinlenme, Çalışma, Hizmet Ve Islak Mekan Tasarımı
8. Hafta ENGELLİ VE MEKÂN- Sirkülasyon Alanları: Bina İçi Ulaşım: Merdivenler, Asansörler, Koridorlar, Rampalar ve Sahanlıklar.
9. Hafta ENGELLİ VE ULAŞIM-Bina Dışı Ulaşım:Üst Geçitler, Merdivenler, Rampalar.
10. Hafta ENGELLİ VE ULAŞIM- Toplu Taşıma: Özel ve Toplu Taşıtlarla Ulaşım.
11. Hafta ENGELSİZ MEKÂN-Tasarımda Özel Tasarımlar: Engelliler İçin Engelsiz Mekan Tasarımları
12. Hafta ENGELSİZ MEKÂN-Tasarımda Özel Tasarımlar: Yaşlılar İçin Engelsiz Mekan Tasarımları
13. Hafta ENGELSİZ MEKÂN- Tasarımda Özel Tasarımlar: Çocuklar İçin Engelsiz Mekan Tasarımları
14. Hafta ENGELSİZ MEKAN TASARIMI UYGULAMALARI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 2 4
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 2 0 16 32
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 100
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri