ICM 455

Ergonomi

Dersin Adı: ICM 455 Ergonomi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Ahunbay, Z.., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, Istanbul, 1996.
Yardımcı Ders Kitabı Mardan, E., Özgönül, N., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası,, Ankara, Şubat 2005.
Dersin Amacı Korumanın felsefi gelişimi, çağdaş koruma kuramları ve farklı işlevle yeniden kullanılan tarihi yapılarda yeni işlev seçim kriterleri, müdahale yöntem ve tekniklerini anlatmak.
Dersin Özeti

Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tarihi yapılara müdahale yöntem ve teknikleri. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler. Yeniden kullanımın iç mekana etkileri. Yeniden kullanım proje örneklerinin analiz edilip değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler, korumanın gelişimi öğrenecek, uluslar arası, ulusal ve bölgesel gelenekler ve tarihi miras hakkında bilgi edineceklerdir

 Öğrenciler, tarihi çevreyi tanıyacak, tarihi yapılara yönelik koruma bilinci kazanacaklardır

 Öğrenciler, tarihi bir yapının yeniden kullanımında işlev önerileri verirken nasıl bir araştırma yapmaları gerektiği hakkında bilgi edineceklerdir.

 Öğrenciler, tarihi bir yapının iç mekan organizasyonlarında bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştireceklerdir.

 Öğrenciler, tarihi bir yapının iç mekan organizasyonlarında uygun müdahale yöntemlerini kavrayacaklardır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 3 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması. Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi
2. Hafta Korumayla ilgili örgütlenme. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tarihi yapılara müdahale yöntem ve teknikleri
3. Hafta Tarihi yapılarda yeniden kullanım kavramı. Yeniden kullanımı gerektiren nedenler. Yeniden kullanım yöntemleri
4. Hafta Tarihi yapıların yeniden kullanımları için işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler
5. Hafta Farklı işlevle yeniden kullanılan yapı örnek uygulamalarının tartışılması
6. Hafta Yeni işlev nedeniyle yapılara müdahalelerde kabul gören ilke ve yöntemler
7. Hafta Yeniden kullanımları nedeniyle yapılara müdahaleler
8. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle uygulanan müdahale yöntemlerinin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
9. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların mekânsal kurgusuna müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
10. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların mimari strüktür ve elemanlarına müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
11. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların mimari strüktür ve elemanlarına müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
12. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların teknik sistemlerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
13. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların cephelerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması
14. Hafta Yeniden kullanım nedeniyle yapıların yakın çevrelerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 8 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri