ICM 454

Banyo/WC Tasarımı

Dersin Adı: ICM 454 Banyo/WC Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Arcan, E. F. , ve Evci, F. , 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak. , İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı Baytin, N. , 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara
Dersin Amacı kullanıcıların fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerini göz önünde bulundurarak farklı yapı gruplarında (konut, otel, vb), banyo-wc gibi ıslak hacimlerin genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi.
Dersin Özeti

günümüzde modern banyo anlayışının oluşumu, kullanıcı gereksinmeleri bağlamında farklı yapı gruplarında banyo-wc mekanlarının tasarım ilkeleri, ergonomik banyo-wc tasarımında renk, doku, malzeme ve antropometrik boyutlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

farklı yapı gruplarındaki banyolarda yer alan, eylemler, eylem alanları ve ekipmanları açıklayabilecekler

 planlama açısından banyo-wc organizasyonunu açıklayabilecekler

 ergonomik banyo-wc tasarımının ilkelerini özetleyebilecekler

 banyo ve wc?lerin tasarımında gerekli antropometrik boyutları listeleyebilecekler

 banyo-wc tasarımında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterlerini listeleyebilecekler

 farklı tip ve boyutlarda banyo-wc tasarımı yapabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kullanıcı gereksinmeleri kavramı. Banyo-wc tasarımının önemi
2. Hafta Banyolarda gerçekleşen eylemler, eylem sırası.
3. Hafta Banyolarda yer alan ekipmanlar. Ekipman-Eylem, Ekipman-Kullanıcı İlişkileri. Bannyolarda önemli antropometrik boyutlar.
4. Hafta Banyo tasarımında yeni yaklaşımlar ve malzeme.
5. Hafta Banyo tasarımında güncel malzemelere ilişkin öğrenci sunumları.
6. Hafta Banyo tasarımında tesisata ilişkin detaylar.
7. Hafta Öğrencilerin banyo tesisatı detaylarına ilişkin sunumları,
8. Hafta Konut banyosu tasarımı ile ilgili uygulama yapılması.
9. Hafta Otel banyosu tasarımı ile ilgili uygulama yapılması
10. Hafta Wc tasarımı ile ilgili uygulama yapılması.
11. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları banyolara ilişkin sunumları. Tasarımların tartışılması.
12. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları banyolara ilişkin sunumları. Tasarımların tartışılması.
13. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları wc?lere ilişkin sunumları. Tasarımların tartışılması.
14. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları wc?lere ilişkin sunumları. Tasarımların tartışılması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 8 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 9 0 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri