ICM 453

Tasarım Kuramları

Dersin Adı: ICM 453 Tasarım Kuramları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kızıl F., Perspektif, ders notu 2010 2. Kızıl F., Objelerin İki-Üç Boyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma, MSGSÜ Yayın No:25, İstanbul,2000 3. Şahinler O./Kızıl F., Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı-Endüstri Merkezi,Yapı Yayın-91, İstanbul,2009 4.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Yee R.,Architectural Drawing, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003, 2. Porter T./Goodman S., Manuel of Graphic Techniques 4, Architectural Drawing, Butterworth Architecture, Butterworth-Heinemann Ltd, Jordan Hill, Oxford, 1994, 3. Porte
Dersin Amacı Öğrencilerin tasarım disiplini ile olan ilişkilerini sorgulayan bir boyuta taşımak Geleneksel tasarlama yöntemlerinin içerdiği sorunları kavramak Çağdaş problem çözme ve tasarlama yöntemlerini bütün bileşenleri ile açıklamak; Bu yöntemlerin mimarlık alanındaki uygulamalarını örneklerle açıklamaktır.
Dersin Özeti

Tasarımın oluşum ve gelişim süreci içinde; tasarım-yapım-kullanım aşamalarında görünen ve görünenin ardındaki çeşitli etmenleri ve kesişen disiplinleri-sosyo ekonomik, sosyo kültürel, teknolojik ve sanatsal vb. çeşitli bakış açıları ile ele alarak diğer sanat dalları ile karşılaştırmalı olarak interaktif bir yöntem ile neden-sonuç ilişkilerini sorgulayıp, ilişkileri kurarak senteze ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sanat ve tasarım temel kavramlarını kavramak, yaratıcı süreci ve analitik düşünceyi geliştirmek

2.       Endüstriyel tasarımda yeni sorunları tanımlama, analiz ve özüm oluşturmak

3.       Tasarımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan malzeme ve teknik bilgileri uygulamak

4.       Tasarımın tarihsel, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişme süreçlerinin günümüz tasarımına etkilerini değerlendirmek

5.       Tasarımları çağdaş anlatım teknikleri ile sunabilme becerisine sahip olmak

6.       Toplumsal, çevresel ve iş sağlığı konusundaki değişkenler çerçevesinde üretim tekniklerini kavramak

7.       Tasarım yönetiminin planlanması ve kalite kültürünü oluşturmak

8.       Endüstriyel ortamda güncel araştırma, geliştirme yöntemi, kaynak ve bilgiyi değerlendirmek

9.       Tasarımın üretici ve tüketici tarafından doğru algılanmasını sağlayarak ilişkileri kurmak

10.   Disiplinler arası ve farklı ilgi grupları ile çalışabilme yetisini geliştirmek 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Endüstriyel tasarım kavramı / Tanımlar Günümüz tasarımlama etkinliklerinin geçmişteki izleri ve günümüz tasarım anlayışını hazırlayan etkiler
2. Hafta Tasarım motivasyonu / Gereksinme kavramı -Güzellik ve gereklilik -Gerçek gereksinimler -Güdülenmiş gereksinimler
3. Hafta Tasarım sürecinin tarihsel aşamaları Günlük kullanım eşyalarına şu ya da bu şekilde biçim verme -Kitle üretimine karşı kitle iletişimi ve kitle tüketimi
4. Hafta Endüstri devrimi ve sonrasında tasarım Zanaat ürünleri Endüstriyel ürünler, ürünlerin sınıflandırılması Kriterler Tüketim ürünleri, genelin ilgisi olmayan ürünler
5. Hafta Endüstriyel ürünlerin sınıflandırılması Bireysel kullanım ürünleri Grup kullanım ürünleri
6. Hafta Endüstriyel ürünlerin işlevleri Pratik işlevler Ürün dili işlevleri
7. Hafta Uygulama
8. Hafta Yeni ürün geliştirme Pazar analizleri Geçicilik-kalıcılık Ürünlerin evrensel sorunları Evrensellik-yöresellik
9. Hafta Endüstriyel tasarım süreci, aşamaları Yaratıcı yöntemler Bir stil, bir moda, bir ruh hali, yeni bir yaşama sanatı, yeni bir insan-nesne ilişkisi, bir makyaj olayı ve bir ticari olgu olarak tasarım
10. Hafta Yeni ürün geliştirme Firma politikaları-Ürün geliştrime -Ürün farklılaştırma
11. Hafta Anlamlı düzen için bilinçli çabalar olarak tasarım
12. Hafta Ürün geliştirmede yeni eğilimler Kullanım değeri-statü Satın almak-yaşamak
13. Hafta Duygusal tasarım Tasarım yaşamın altına bir çizgi çekmektir.
14. Hafta Uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri