ICM 452

Mutfak Tasarımı

Dersin Adı: ICM 452 Mutfak Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Hüseyin KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Arcan, E. F. , ve Evci, F. , 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak. , İstanbul 2. Zorlu, T. , 1996, Trabzon Kenti Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekanı ve Tipleri Üzerine B
Yardımcı Ders Kitabı 1. Baytin, N. , 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara 2. Grandjean E. , 1973, Ergonomics of the Home, Taylor-Francis Ltd, London 3. Woodson, E. W. , 1981, Human Factors Design Handbook, Mc Graw-Hiıı Book Co. , New York 4. Idea
Dersin Amacı Kullanıcı gereksinmelerine ve işlevsel özelliklerine bağlı olarak konut ve restoran mutfaklarının genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi
Dersin Özeti

Fiziksel ve psiko-sosyal kullanıcı gereksinmelerine bağlı olarak; Mutfakların konutlardaki önemi, kullanıcı gereksinmeleri kavramı ve sınıflandırılması. Mutfakta yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri) , eylem sırası, çalışma üçgeni, mutfak tipleri ve tasarım ilkeleri. Restoran mutfaklarının genel olarak işlevsel özellikleri ve buna bağlı olarak tasarım ilkeleri, Mutfak tasarımında kullanılan güncel malzemeler ve seçim kriterleri. Mutfak tasarımında önemli. antropometrik boyutlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Konut mutfaklarında yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri), eylem sırası ve çalışma üçgenin doğru kurgulanmasını açıklayabilecekler

2.       Konutlarda mutfak tipleri ve tasarım ilkelerini özetleyebilecekler

3.       Restoran mutfaklarında gerçekleşen eylemler ve gerekli ekipmanları açıklayabilecekler

4.       Restoran mutfaklarının tasarım ilkelerini açıklayabilecekler

5.       Mutfak tasarımında gerekli antropometrik boyutları listeleyebilecekler

6.       Konut ve restoran mutfaklarında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterlerini listeleyebilecekler

Farklı tip ve özelliklerde mutfak tasarımı yapabilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konut mutfaklarının tarihçesi, Mutfak mekanı tasarımının önemi, Mutfakların konutlardaki diğer mekanlar ile ilişkisi, Kullanıcı gereksinmeleri kavramı.
2. Hafta Mutfak mekanında gerçekleşen eylemler, eylem sırası, çalışma bölgeleri ve çalışma üçgeni.
3. Hafta Mutfakta yer alan ekipmanlar. Ekipman-Eylem, Ekipman-Kullanıcı İlişkileri. Muffaklarda önemli antropometrik boyutlar.
4. Hafta Mutfak Tipleri ve bu tiplere ilişkin tasarım ilkeleri.
5. Hafta Mutfaklarda yeni tasarım yaklaşımları. Mutfak tasarımları ile ilgili öğrenci sunumları.
6. Hafta Konut mutfaklarında malzeme
7. Hafta Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama.
8. Hafta Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama.
9. Hafta Restoran mutfaklarında eylemler ve ekipmanlar
10. Hafta Restoran mutfaklarının tasarım ilkeleri ve malzeme
11. Hafta Restoran mutfağı tasarımı ile ilgili uygulama
12. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.
13. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.
14. Hafta Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 3 8 0 24
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 3 9 0 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri