ICM 451

Sanat Kuramları

Dersin Adı: ICM 451 Sanat Kuramları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ATAMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Bozkurt, N., 1995; Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Benevelo, L., 1981; Modern Mimarlığın Tarihi, Cilt 1: Sanayi Devrimi, Çevre Yayınları, İstanbul.
Dersin Amacı Sanat kuramları ve kuramcılarının getirdikleri düşünce sistemlerinin görsel ağırlıklı anlatımını sağlamak, sanat kuramlarının ve adı geçen kuramcıların doğrudan etkiledikleri ve oluşumuna katkıda bulundukları 20. yy. sanatlarının iç mimarlık ve tasarım olgularıyla ilişkilerine değinmek, soyut bilgileri somuta çevirerek bellekte kalıcılığının arttırılmas
Dersin Özeti

Sanat kavramları: Sanat, felsefe, estetik, kuram, akım. Endüstri Devrimi: Öncesi ve sonrasındaki politik, sosyal, kültürel, ekonomik ortam. Endüstri Devrimi sonrası sanat kuramları: Empresyonizm, Fovizm, Ekspresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau, Kübizm, Pürizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, De Stijl, Konstrüktivizm, Süprematizm, Kinetik Sanat, Pop Sanatı, Optik Sanat, Arazi Sanatı, Vücut Sanatı, Minimalizm, Kavramsal Sanat. Endüstri Devrimi sonrası mimarlık akımları: Modernizm, Post Modernizm, Dekonstrüktivizm. Sanat kuramlarının mimarlık ve iç mimarlığa etkileri / sanat kuramları ve mimarlık akımları ilişkisi. Türkiye: Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası politik, sosyal, kültürel, ekonomik yapı. Cumhuriyet dönemi sonrası Türk resim ve heykel sanatı.

 
Dersin Öğrenim Çıktıları

sanat, felsefe, estetik, kuram ve akım gibi genel kavramları özetleyebilecek ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecekler

 Endüstri Devrimi öncesi ve sonrasındaki ortamı tanımlayabilecek ve Endüstri devriminin sanat ve mimarlığa etkilerini yorumlayabilecekler.

 20. yy. sanat ve mimarlık kuramları hakkındaki temel bilgileri özetleyebilecekler.

 Cumhuriyet dönemi sonrası Türkiye'sinin politik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamını analiz edebilecek ve bu ortamın Türk sanatı ve mimarlığına etkilerini değerlendirebilecekler.

 sanat ve mimarlık arasındaki etkileşimi ilişkilendirebilecek ve ileriki gelişmeler için sentez önerebilecekler.

 1900'lü yılların sanat ve mimarlığı hakkındaki kendi özgün fikirlerini ve yorumlarını bir izleyici kitlesi karşısında ifade edebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sanat Kavramları: Sanat-zanaat, kavram, kuram, akım, felsefe, estetik, sanat kavramı, sanat kuramı, sanat akımı, Materyalizm (Özdekçilik)-İdealizm (Düşüncecilik), diyalektik (eytişimsel)-metafizik (fizikdışı), özne-nesne, objektivizim-subjektivizm, biçim(
2. Hafta Endüstri Devrimi: Politik, sosyal, kültürel, ekonomik ortam.
3. Hafta Empresyonizm (İzlenimcilik), Fovizm.
4. Hafta Ekspresyonizm (Dışavurumculuk), Sembolizm, Art Nouveau.
5. Hafta Kübizm, Pürizm.
6. Hafta Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm (Gerçeküstücülük).
7. Hafta De Stijl (Neoplastisizm), Konstrüktivizm (Yapıcılık), Süprematizm (Yüzeycilik).
8. Hafta Kinetik Art, Pop Art (Pop Sanatı), Op Art (Optik Sanat).
9. Hafta Land Art (Arazi Sanatı), Earth Art (Toprak Sanatı), Body Art (Vücut Sanatı).
10. Hafta Minimalizm (Basitleştiricilik), Kavramsal Sanat.
11. Hafta 20. yy. Heykeli / Cumhuriyet Dönemi Türk Sanat ve Mimarlığı.
12. Hafta Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm.
13. Hafta Dersin genel değerlendirmesi, tartışma.
14. Hafta Ödev teslimi.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri