ICM 422

Bitirme Projesi

Dersin Adı: ICM 422 Bitirme Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı 1. Dönem içinde çalışılan konuya yönelik olarak, öğrenci tarafından ulaşılabilecek tüm makale, dergi, kitap, internet sitesi..vb. kaynaklar.
Dersin Amacı Bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında iç mekan düzenlemesi ile ilgili bir problemin çözümüne yönelik projeler üretilmesi.
Dersin Özeti

Öğrenci bitirme konusu olarak verilen problem hakkında ve tüm öğrenimi boyunca edindiği bilgilerin sınandığı çeşitli aşamalardan ( konu ile ilgili dosya teslimi, ara sınav, proje önerisinin ara değerlendirilmesi ) geçer. Sonra tasarımını geliştirerek bitirme jürisine sunar. Üniversiteye bağlı birimlerin ya da kentten belirlenen birimlerin iç mekan düzenlenme projelerini üretir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

1.edindiği bilgi, deneyim ve becerilerini uygulamaya dönüştürebilecek.

2. bir konu ya da problem üzerinde çözüme yönelik alternatifler üretebilecek.

3. bir konu üzerinde detaylı çalışma disiplini edinebilecek.

4.değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanabilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konunun öğrencilere açıklanması Konu hakkında araştırma dosyası hazırlanmasının istenmesi
2. Hafta Öğrencilerin, konu ile ilgili belirledikleri soruların raportörlere teslimi Jüri üyelerinin, soruları cevaplandırmak için toplanması
3. Hafta Soruların cevaplarının ilanı
4. Hafta Ön inceleme dosyalarının, raportörlere teslimi
5. Hafta Ön inceleme dosyalarının, jüri tarafından değerlendirilmesi ve öğrenciye geri verilmesi
6. Hafta I. Ara jüri değerlendirmesi
7. Hafta Sınıf dışı çalışma
8. Hafta Eskiz sınavının konusunun belirlenmesi Eskiz sınavı
9. Hafta Sınıf dışı çalışma
10. Hafta II. Ara jüri değerlendirmesi
11. Hafta Sınıf dışı çalışma
12. Hafta Sınıf dışı çalışma
13. Hafta Sınıf dışı çalışma
14. Hafta Proje teslim haftası / Bitirme projesi teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 14 196
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 25 1 78
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 25 1 26
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri