ICM 421

İç Mimari Tasarım V

Dersin Adı: ICM 421 İç Mimari Tasarım V
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 9
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 6
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1.Tepecik, A. 1994; Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1. Derin, E. N. 2002; Grafik Tasarımda Yaratıcılığın Geliştirilmesi, Doktora Tezi 2. Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London. 3. Hensel, M., Menges, A., Hight C.2009; Space Reader Heterogeneous Space in Architecture, Wiley-Academy, ISBN:
Dersin Amacı Bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında iç mekan düzenlemesi ile ilgili bir problemin çözümüne yönelik projeler üretmek.
Dersin Özeti

Üniversite ya da yakın çevresinden, kentten belirlenen mevcut mekan organizasyonlarının yeniden düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları. Ele alınan mekan organizasyonunda renk, doku, malzeme ve işlevsel ilişkiler dikkate alınarak iç mekan düzenleme seçenekleri üretilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

2.    bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve / veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

3.    kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

      4.   Öğrenci, verilen speifik bir problem alanı (mekansal organizasyon, tarihi bina iç mekanı gibi), bu döneme kadar edindiği kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri kullanarak projelendirebilecekler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 14 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti
2. Hafta Konu ve Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması Restoran-Bar ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması
3. Hafta Restoran-Bar tipi ve kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi
4. Hafta Restoran-Bar ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu (50/70) İlk eskizlerin geliştirilmesi
5. Hafta Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi
6. Hafta 1. Jüri (imaj konsept çalışmaların değerlendirilmesi) Stüdyo Çalışması
7. Hafta Stüdyo Çalışması
8. Hafta Stüdyo Çalışması
9. Hafta Stüdyo Çalışması
10. Hafta Stüdyo Çalışması 2.Jüri (Tasarım Yaklaşımları Çalışmalar ve final teslimin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)
11. Hafta Stüdyo Çalışması ve malzemenin tartışılması
12. Hafta Stüdyo Çalışması ve Rengin Önerileri
13. Hafta Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerinin önerileri
14. Hafta Proje teslim haftası (sınıf dışı çalışma) / Proje teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 28
Uygulamalı Ders 14 0 4 28
Ödevler 14 0 4 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 28 0 5 140
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 265
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 9
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri