ICM 404

Meslek Pratiği ve Etiği

Dersin Adı: ICM 404 Meslek Pratiği ve Etiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör.Saffet LÜLECİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sunum, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı 1- Insaat Mühendisler Odasi Izmir Subesi, Agustos 1992, Santiye el kitabı, Insaat Mühendisler Odasi Izmir Subesi 1192/1 yayini, İzmir 2- Gözlü, S. U., 1992, Inşaat Metraj ve Keşif İşlemi, Vega yayinlari, Ankara 3- Sey, Y. Orhon, İ., Aral, N.,1984; Meslek
Yardımcı Ders Kitabı 1- www.Oska.com.tr 2- Piotrowski C.M. (1989).Professional Practice for Interior Designers, New York: Van Nostrand Reinhold
Dersin Amacı Ders, iç mimarlık mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını amaçlamaktadır. İç mimarlık pratiğinde, temel ihtiyaçların belirlenmesi, projenin oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerinde yer alan "aktör" ve "kaynakların" tanımlanmasını amaçlamaktadır. İmar Kanunu v
Dersin Özeti

1-      {C}{C}Meslek pratiği ve etik kavramları

2-      {C}{C}Mesleki çalışmanın yasal koşulları

3-      {C}{C} Mesleki çalışma yolları

4-      {C}{C}Büro, tus, yapı denetimi, mesleki kontrollük, kontrollük, yasal izinler ve prosedürler

5-      {C}{C}Belgeler, sözleşmeler, yapı elde etmede kullanılan çeşitli proje organizasyonları ve bunların kapsadığı çeşitli sözleşmeler

6-      {C}{C}Teklif ve sözleşme hazırlanması. Yasalar ve yürürlükteki maddeler

7-      {C}{C}Müşteri hakları ve kanuni hükümlerin gözden geçirilmesi

8-      {C}{C}Proje büro yönetimi

9-     Profesyonel anlamda portfolio hazırlama ve müşteriye projeyi sunma yöntemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-      {C}{C}Meslek uygulama pratiği hakkında bilgi sahibi olacaklar

2-      {C}{C}Mesleki yaşamlarında planlama kuralları ve ilgili yasalar arasındaki

ilişkiyi kurabilecekler

3-      {C}{C}Uygulama sürecinde temel aktörleri bilerek, kaynaklardan

faydalanıp, görev paylaşımını yapabilecekler

4-      {C}{C}Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilecekler

5-     Bugünkü kurallar çerçevesinde bir yapının değerlendirme ve metrajını çıkarabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 9 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 3 5
Ara Sınavlar 1 15
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İç mimarlık uygulama pratiği temel bilgileri
2. Hafta Mesleki uygulamada aktörler ve kaynaklar
3. Hafta Proje sunumu ve portfolyo hazırlama süreci
4. Hafta İhale yöntemleri
5. Hafta İhaledeki hesaplama keşif ve metraj
6. Hafta Metraj hazırlama ve uygulama
7. Hafta B.B.B.F. İmalatlarının metrajlanması ve uygulama
8. Hafta OSKA tanıtımı ve kullanımı, Oska`da B.B.B.F. İmalatların metrajlanması ve uygulama
9. Hafta Oska`da B.B.B.F. İmalatların metrajlaşması ve uygulama
10. Hafta 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri
11. Hafta 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri
12. Hafta İç mimarlar odası tüzüğü
13. Hafta Büro açma ve belediye ruhsat alma aşamaları
14. Hafta Anıtlar Kurulu Kararları ve uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 9 0 4 36
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 30 1 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 3 1 12
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 244
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri