ICM 403

İç Mekan Restorasyonu

Dersin Adı: ICM 403 İç Mekan Restorasyonu
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. Ahunbay, Z. 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem, İstanbul 2. Altınoluk, Ü. 1998; Binaların Yeniden Kullanımı, Yem Publishing House, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1. Feilden, M.B. 2003; Conservation of Historic Buildings, Third Edition, Elsevier ; Architectural Press, London 2. Powel, K. 1999; Architecture Reborn The Conversion and Reconstruction of Old Buildings, Laurence King Publising, London 3. Latham, D. 2002;
Dersin Amacı Koruma kavramının hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olduğunda izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi.
Dersin Özeti

Koruma kavramı, kapsamı sınıflandırılması*Taşınır-taşınmaz kültür varlıkları, doğa varlıkları ve sit kavramıKoruma düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yönleriKorumayı gerekli kılan değerlerKoruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tescilli yapılara müdahale biçimleri (bakım, basit onarım, esaslı onarım) Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve işlev seçimini etkileyen faktörler. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki örneklerin incelenmesi. Verilen teorik bilgiler dahilinde belirlenen bir yapı üzerinde yeniden işlevlendirmeye yönelik restorasyon uygulama projesinin gerçekleştirilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Koruma kavramı, koruma kavramının dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yapısısın anlatabilecekler
  2. Yapıları korunmaya değer kılan ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilecekler
  3. Korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri ve restorasyon tekniklerini anlatabilecekler
  4. Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesinde işlev seçimini etkileyen faktörleri ve yaklaşımları açıklayabilecekler
  5. Tarihi bir yapının yeniden işlenlendilmesine yönelik bir proje yapabilecekler
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanımı, derste kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci gruplarının belirlenmesi.
2. Hafta Koruma Kavramı. Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi.
3. Hafta Korunacak Değerler ve Değerlendirme Ölçütleri.
4. Hafta Korumayla İlgili Türkiye`deki Yasal Düzenlemeler.
5. Hafta Tarihi Yapılarda Onarım Teknikleri. Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımları. Yeniden Kullanımda İşlev Seçimini Etkileyen Faktörler.
6. Hafta Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma.
7. Hafta İç mekan restorasyon uygulaması için yapının belirlenmesi, yeni işlev önerileri ve konu hakkında araştırma yapılması.
8. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya yeni işlev önerilerinin tartışılması. Uygun işlevin seçilmesi.
9. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.
10. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.
11. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.
12. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin sunulması.
13. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin detaylandırılması.
14. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin detaylandırılması.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 4 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 5 2 3 3 5
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 5
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 5
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 5
PY11) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanır 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri