ICM 261

Mimari Fotoğrafcılık

Dersin Adı: ICM 261 Mimari Fotoğrafcılık
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Proje, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı AKBAS, F.,IKIZLER, E., 2009, FOTOGRAF TEKNIK OKUMALARI, Say yayinlari, ISTANBUL
Yardımcı Ders Kitabı KAFAGIL, S, 2007, FOTOGRAFIN YAPISAL ÖGELERI VE FOTOGRAF SANATINDA KOMPOZISYON, Fotograf evi yayinlari, ISTANBUL
Dersin Amacı Fotoğraf makinesini kullanmayı öğrenerek, güzel kompozisyon anlatımlarıyla birlikte sanatsal ve mesleki fotoğraflar çekebilecek bilgi düzeyine ulaşmak.
Dersin Özeti

Fotoğraf makinesini, üzerindeki parcaları ve eklentileri işlevleriyle birlikte öğrenmek, Çekim teknik ve yöntemleri konusunda bilgilenmek. Çekimleri estetik kılmak için sanatsal kompozisyon yaklaşımları üzerine bilgi ednmek. Tüm bu bilgileri mesleki alanda kullanbilmek için gerekli yol ve yöntemleri öğrenmek.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Fotoğraf makinesini başarıyla kullanabilecekler

2. Cekim konularını sanatsal gözle yorumlayabilecekler

3. Güzel ve estetik fotoğraf yapıtları üretebilecekler

4. Her türlü fotoğrafı anlatım açısından yorumlayabilecekler

5.İç mimarlık alanındaki uygulamalarını başarıyla fotoğraflayarak kendi katalog ve broşürlerinde kullanabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sanat dalı olarak fotoğraf. Fotoğrafın sanatlar içindeki yeri. Öteki sanatlarla ilişkileri. Fotoğrafın bulunuşu, kısa tarih
2. Hafta Fotoğraf makinesinin gövde yapısı, bölümleri, çalışma prensibi.
3. Hafta Objektif. Yapısı, türleri ve çalışma prensibi
4. Hafta Işık, ışık kaynakları, ışık ölçümü, ışık ayar sistemleri
5. Hafta Örtücü ve diyaframlar
6. Hafta Görüntü kayıt yüzeyleri, sensörler ve çeşitleri.
7. Hafta Görüntü kayıt yüzeyleri, sensörler ve çeşitleri.
8. Hafta Fotoğraf çekimlerinde yardımcı aksesuvarlar, kullanım şekilleri
9. Hafta Fotoğraf kompozisyonu
10. Hafta Fotoğraf kompozisyonu
11. Hafta Fotoğraf sanatında ana konu başlıkları ve mimari fotoğraf
12. Hafta Mimari çekim teknikleri ve konu yaklaşımları
13. Hafta Mimari çekim teknikleri ve konu yaklaşımları
14. Hafta Mimari çekim teknikleri ve konu yaklaşımları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 3 9 0 27
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 3 8 0 24
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 1 14
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri