ICM 359

Mimari Similasyon

Dersin Adı: ICM 359 Mimari Similasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar 1- Understanding Virtual Design Studios, Mary Lou Maher, Simeon Simoff, Ann Cicognani, Springer Verlag Limited, Londra, 2000 2- Sanal Ortamda Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimi DPT 139 Nolu Proje, Gülen Çağdaş, İTÜ
Yardımcı Ders Kitabı -
Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli grafik anlatım ve modelleme tekniklerinin uygulanmasına ilişkin beceriyi kazandırmak ve tasarım düşüncesini elektronik ortamda sunabilmeleri konusunda uygulama yaptırmak ve ilgili yeni simülasyon dillerinin tanıtılması hedeflenmektedir
Dersin Özeti

1-      Bilgisayar destekli grafik anlatım

2-      Modelleme teknikleri

        3-     Farklı simülasyon teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- İç mimari süreçlerle ilgili yapılan çalışmaları dijital ortamda

 ifade edebilecekler

2-İç mimari projeleri grafik anlatım dili ve sunum teknikleriyle

 ifade edebilecekler

3-Dijital ortamda İki ve üç boyutlu düşünebilme ve

tasarım yapabilecekler

4-İki ve üç boyutlu tasarımlar ve mekânsal tanımlamalar yapabilecekler

5-Photoshop ve Archicad tekniği ile tasarı sunumları yapabilecekler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 5
Proje/Sunum/Seminer 1 15
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenilen 3d programı üzerine tekrarlar
2. Hafta 3d ve 2d yardımcı programlarının tanıtılması
3. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili örnek incelemesi, sunumlar
4. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili örnek incelemesi
5. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili primitive araçları kullanarak çalışma
6. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili primitive araçları kullanarak çalışma
7. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili primitive araçları kullanarak çalışma
8. Hafta 3d görselleştirme ile ilgili primitive araçları kullanarak çalışma
9. Hafta Render alma ile ilgili anlatım
10. Hafta Render alma ile ilgili anlatım
11. Hafta 3d ve render denemeleri üzerine görsel çalışmalar
12. Hafta 3d ve render denemeleri üzerine görsel çalışmalar
13. Hafta Proje
14. Hafta Proje
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İç mimari tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) İç mimarlık alanında sanat tarihi ve kültürü, estetik ve malzeme konularını anlar. 1 1 1 1 1
PY3) İç mimari tasarım sürecinde görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder, estetik ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirir ve kullanır. 1 1 1 1 1
PY4) İç mekanda tarihi dokunun etki ve önemini anlar, belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Tasarladığı mekân ve donatım elemanlarının uygulanabilmesi için gerekli detayları çözümler. 1 1 1 1 1
PY6) Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 1 1 1 1 1
PY8) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) Mesleğinde modern araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) El çizimleri, maketler ve bilgisayar destekli anlatımlarda dâhil olmak üzere iletişim ve bilişim tekniklerini etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 2 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 30 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 1 10 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri